วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2566

0
20267
วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2566 ปฏิทินล้านนา 2566 วันเสีย ปฏิมินล้านนา 2566 มื้อจั๋นวันดี ปีเถาะ พุทธศักราช 2566 จุลศักราช 1384 – 1385 ตัว สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร ปฏิทินล้านนา วันดีวันเสียแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2566 ประจำวันเสีย

วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2566 ปฏิทินล้านนา 2566 วันเสีย ปฏิทินล้านนา 2566 มื้อจั๋นวันดี ปีเถาะ พุทธศักราช 2566 จุลศักราช 1384 – 1385 ตัว สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

วันดีวันเสีย ในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2566 ตามปฏิทินล้านนา วันเสีย ถือว่าเป็นวันที่มีกำลังวัน ร้ายสูงสุด เป็นวันแรงทางลบทางไม่ดี ถือว่าเป็นวันที่เหมาะกับการกระทำการมงคลใด ๆ ก็ตาม ตามความเชื่อของคนล้านนา หรือคนเหนือนั้น สำหรับคนที่ดูฤกษ์ดูยาม เพื่อวันสำหรับทำกิจกรรมสำคัญใดๆ งานมงคลหรืองานบุญแล้ว จะเลี่ยงไม่จัดกิจกรรม หรือจัดงานสำคัญวันเสียนี้เด็ดขาด ซึ่งวันดีวันเสีย สำหรับปฏิทินล้านนา ปี 2566 นั้น วันเสียก็จะตรงกับวันต่าง ๆ ดังนี้

ดูฤกษ์ยามสำหรับจัดงานแต่งงาน ดิถีเรียงหมอน วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงานล้านนา วันหัวเรียงหมอน 2566

วันเสีย เดือนมกราคม 2566

วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 ตรงกับ ออก 13 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 ตรงกับ ออก 15 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 4

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 ตรงกับ ออก 1 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 ตรงกับ ออก 2 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 ตรงกับ ออก 8 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 ตรงกับ ออก 9 ค่ำ เดือน 5

วันเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับ ออก 15 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 5

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับ ออก 2 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตรงกับ ออก 9 ค่ำ เดือน 6

วันเสีย เดือนมีนาคม 2566

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 6

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 ตรงกับ ออก 2 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 ตรงกับ ออก 4 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ตรงกับ ออก 9 ค่ำ เดือน 7

วันเสีย เดือนเมษายน 2566

วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ตรงกับ ออก 11 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2566 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 15 เมษายน 2566 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 7

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 ตรงกับ ออก 2 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 ตรงกับ ออก 7 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 ตรงกับ ออก 9 ค่ำ เดือน 8

วันเสีย เดือนพฤษภาคม 2566

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ ออก 14 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 8

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ ออก 2 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ ออก 3 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ ออก 9 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตรงกับ ออก 10 ค่ำ เดือน 9

วันเสีย เดือนมิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2566 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 9

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 ตรงกับ ออก 3 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 ตรงกับ ออก 10 ค่ำ เดือน 10

วันเสีย เดือนกรกฏาคม 2566

วันอังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2566 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 11 กรกฏาคม 2566 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2566 ตรงกับ ออก 1 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม 2566 ตรงกับ ออก 8 ค่ำ เดือน 10

วันเสีย เดือนสิงหาคม 2566

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2566 ตรงกับ ออก 15 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 10

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ตรงกับ ออก 1 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตรงกับ ออก 3 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 ตรงกับ ออก 8 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 ตรงกับ ออก 10 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 ตรงกับ ออก 15 ค่ำ เดือน 11

วันเสีย เดือนกันยายน 2566

วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 11

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ตรงกับ ออก 1 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 ตรงกับ ออก 6 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ตรงกับ ออก 8 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ตรงกับ ออก 13 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 ตรงกับ ออก 15 ค่ำ เดือน 12

วันเสีย เดือนตุลาคม 2566

วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 12

วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2566 ตรงกับ ออก 1 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 ตรงกับ ออก 2 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566 ตรงกับ ออก 8 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 ตรงกับ ออก 9 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตรงกับ ออก 15 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันเสีย เดือนพฤศจิกายน 2566

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ ออก 2 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ ออก 9 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน ยี่

วันเสีย เดือนธันวาคม 2566

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน ยี่

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 ตรงกับ ออก 2 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566 ตรงกับ ออก 4 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 ตรงกับ ออก 9 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 ตรงกับ ออก 11 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2566 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 3

รวมฤกษ์งานยามดี วันดีวันเสีย ฤกษ์ทำกิจกรรมมงคลต่างๆ ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงานปี 2566 ดูวันดีวันเสีย ตำราลานนา ฤกษ์งามยามดี ปฏิทินล้านนา มื้อจั๋นวันดี ตัดผมวันไหนดีให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง