วิ่ง – ปั่นปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ในอำเภอแม่อาย

0
1397
วิ่งปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในอำเภอแม่อาย ครั้งที่ 2

งานวิ่งและปั่น อำเภอแม่อาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ วิ่ง – ปั่นปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ในอำเภอแม่อาย ในวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 จักรยานระยะทางไกล ประมาณ 34 กม. ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 24 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 8 กม.

ปั่น : วิ่ง ปั่นปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ในอำเภอแม่อาย
จัดวันที่ : 19 มกราคม 2562
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
จุดเส้นชัย : ยังไม่ระบุ
ระยะทาง : 24 / 34 KM. | วิ่ง 8 กม.
ราคา : 300 / 500 บาท | 200 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 10 มกราคม 2562

🏃‍♀🚴‍♀ อำเภอแม่อาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ วิ่ง – ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ในอำเภอแม่อาย ในวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 ดังนี้

🚴‍♀ ปั่น…..จักรยานระยะทางไกล ประมาณ 34 กม. (เปลี่ยนเส้นทางจากเสือภูเขา เป็นระยะทางไกล)
สมัคร + เสื้อปั่น 500 บาท
สมัครไม่รับเสื้อปั่น 300 บาท
———————————————
🚴‍♀🚴‍♀ ปั่น….จักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 24 กม. เริ่มที่ว่าการอำเภอแม่อาย เข้าเส้นชัยที่โครงการร้อยใจรักษ์
สมัคร + เสื้อปั่น 500 บาท
สมัครไม่รับเสื้อปั่น 300 บาท
———————————————-
🏃‍♀🏃‍♀🏃‍♀ วิ่ง…เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 8 กม. เริ่มที่ว่าการอำเภอแม่อาย เข้าเส้นชัยบริเวณสะพานท่าตอน
ค่าสมัครวิ่ง 200 บาท (วิ่งไม่มีเสื้อค่ะ)

 

วิ่งปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในอำเภอแม่อาย ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อหารายได้บริจาคกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของกิ่งกาชาดอำเภอ ให้ประชาชนได้ทราบ
3. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน
4. เพื่อรณรงค์และเพื่อประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้จักรยานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความสามัคคี
6. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท้องถิ่น
7. เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการร้อยใจรักษ์

กำหนดการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง-ปั่น

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ที่ทำการอำเภอแม่อาย หากต้องการให้จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง-ปั่น ชำระเพิ่ม 70 บาท

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
เวลา 05.00-06.00 น. รับเสื้อและเบอร์นักปั่น นักวิ่ง
เวลา 06.00-07.30 น. เช็คอิน นักปั่น นักวิ่ง
เวลา 07.30 น. กล่าวรายงาน
ปล่อยตัวนักปั่นระยะทางไกล
ปล่อยตัวนักปั่นเพื่อสุขภาพ
ปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ
พิธีมอบรางวัล

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 10 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม
https://www.facebook.com/maeaibicycle

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/maeaibicycle