ศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงกัญชงของแม่

0
341
ศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงกัญชงของแม่ 22-31 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงกัญชงของแม่ วิถีและภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์

ศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงกัญชงของแม่ 22-31 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงกัญชงของแม่

22-31 สิงหาคม 2565

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

💙ศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงกัญชงของแม่
จาก…วิถีและภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์
ผ่าน…เส้นสายใยกัญชง อันทรงคุณค่า ที่งดงาม
สู่…การสืบสานรักษาและพัฒนาให้ยั่งยืน✨
.
🔵22-31 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
.
🟦เปิดมิติใหม่…กัญชงโครงการหลวงกับงานหัตถกรรมชนเผ่า✨
👉 ชมผลงานวิจัยและพัฒนากัญชงของโครงการหลวง และ สวพส.
👉 การเสวนาของผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Next step “ทิศทาง มูลค่า โอกาส และการผลิตกัญชงเชิงการค้า”
👉 ชมแฟชั่นโชว์ชุดชนเผ่าประยุกต์ผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ลวดลายผ้าชนเผ่าบนตุ๊กตาปูนปั้นของกลุ่มเยาวชนพื้นที่สูง
👉 ช้อป สินค้าหัตถกรรมอีกมากมายตลอดงาน

แผนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่