ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง

0
2389
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ : ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5333-2412

ข้างในประกอบด้วย สถานที่ราชการต่างๆดังนี้

ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง

สำนักงานที่ดินอำเภอสันกำแพง

สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาสันกำแพง

สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

แผนที่ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง