ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Chiang Mai Cultural Centre)

0
1871
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Chiang Mai Cultural Centre)

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Chiang Mai Cultural Centre)

ที่ตั้ง : 185/3 ถนนทิพย์เนตร ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนทิพย์เนตร เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา เป็นหมู่เรือนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม ภายในบริเวณมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา” มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน และมีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม ส่วนในตอนกลางคืนมีบริการอาหารเย็นแบบ “ขันโตก” ซึ่งประกอบด้วยอาหารเหนือ เช่น แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง แคบหมู เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจะรับประทานอาหารและชมการแสดงฟ้อนพื้นเมืองไปพร้อมๆ กัน เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) อีก้อ มูเซอ เย้า และลีซอ อีกทั้งแต่ละเผ่ามีการแสดงที่ไม่เหมือนกัน โดยแสดงทุกวันตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น.

ประวัติศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณบวรและคุณอุณณ์ ชุติมา ซึ่งได้รับแนวความคิดมาจากจาก POLYNESIAN CULTURAL CENTER (ศูนย์วัฒนธรรมชาวเกาะ) จากเมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย แห่งสหรัฐอเมริกา มีการเริ่มวางโครงการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2514 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก็ได้เปิดห้องบริการอาหารขันโตกและการแสดงแบบล้านนาเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการอาหารขันโตกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา ภายในบริเวณศูนย์ มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน มีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม และมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา” ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ จะมีการรวบรวมภาพถ่ายจำนวนกว่า 60 ภาพ สะท้อนถึงสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การดำรงชีวิตของชนชาวเหนือเมื่อเกือบร้อยปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีจัดแสดงผ้าทอกว่า 6000 ผืน ที่มีอายุยาวนาน และมีการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆอีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาชมและคอยบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะเอกลักษณ์ผ้าทอของแต่ละกลุ่มชน

การออกแบบอาคารภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้นำเอาเอกลักษณ์ของเรือนกาแล และเรือนแพ (เฮือนแป) เป็นหมู่เรือนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม เรือนพื้นถิ่นล้านนามาเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบ โดย พ.อ.จิระ ศิลปะกนก เป็นผู้ออกแบบ ใช้วัสดุในการก่อสร้างหลัก คือ ไม้ และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอตามแบบโบราณทั้งสิ้น

แผนที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่