สวนล้านนา ร.9

0
1276
สวนล้านนา ร 9

สวนล้านนา ร.9

สวนล้านนา ร.9 เป็นสวนสาธารณะที่กองอำนวยการรักษาความสงบภายในภาคที่ 3 ร่วมกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเป็นสถานที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 60 พรรษา ณ. บริเวณหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประกอบพิธีการที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ : ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ : ทุกวัน 5.00-20.00 น.

แผนที่ สวนล้านนา ร.9 เชียงใหม่