สืบสานประเพณียี่เป็ง เทศบาลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

0
774
สืบสานประเพณียี่เป็ง อำเภอไชยปราการ วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองบัว

สืบสานประเพณียี่เป็ง อำเภอไชยปราการ วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองบัว

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง อำเภอไชยปราการ ปีนี้จัดที่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบหนองบัว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบหนองบัว ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทง ในวันที่ 29-31 ตค นี้

พบกับ การประกวดกระทงเล็ก ประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประกวดซุ้มประตูป่า หนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ นางฟ้าจำแลง ประกวดโคมลอย ประกวดว่าวฮม รำวงชุดใหญ่สวนสนุก

ประเพณีเดือนยี่เป็ง

การบูชาโคมยี่เป็ง