ส่วนบุญ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

0
1271
ส่วนบุญ เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (SBY Mini Marathon 2021 th7) วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ส่วนบุญ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (SBY Mini Marathon 2021 th7) วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ชื่องาน : ผาช่อฮาล์ฟมาราธอน 2020 Pha Chor Half Marathon 2020
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
สถานที่ : ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ระยะทาง : ฟันรัน 5KM | มินิมาราธอน 10.5KM | VIP
ค่าสมัคร : ฟันรัน 350 บาท | มินิมาราธอน 350 บาท | VIP 1,200 บาท
เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนบุญ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (SBY Mini Marathon 2021 th7)

🤘💖 วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยติดตั้งฝ้าเพดาน🤘💖 ดังนั้น จึงขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปร่วมวิ่ง 💠💠ส่วนบุญ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (SBY Mini Marathon 2021 th7) วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ฟิตร่างกายให้เต็มร้อย แล้วมาวิ่งกับเราชาวส่วนบุญฯ
งานนี้จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก เพียง 800 คนเท่านั้นนะ ปิดรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 2564 นี้แล้ว
ลิงค์สมัคร
https://docs.google.com/…/1sbgaDtarK5NzHfZhUSiB…/edit…
ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ
https://docs.google.com/…/1qwciOzwQd…/edit…
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่
➡️➡️1. ระยะ Minimarathon 10.5 KM .ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัลที่ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ แยกชาย / หญิง
การแบ่งรุ่นรางวัล
1) อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย / หญิง
2) อายุ 20 – 29 ปี ชาย / หญิง
3) อายุ 30 – 39 ปี ชาย / หญิง
4) อายุ 40 – 49 ปี ชาย / หญิง
5) อายุ 50 – 59 ปี ชาย / หญิง
6) อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย / หญิง
➡️➡️2. ระยะฟันรัน 5 KM. ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัลที่ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ แยกชาย / หญิง
การแบ่งรุ่นรางวัล
1) อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย / หญิง
2) อายุ 16 – 44 ปี ชาย / หญิง
3) อายุ 45 ปีขึ้นไป ชาย / หญิง
➡️➡️3. ผู้สมัคร VIP ค่าสมัคร 1,200 บาท สามารถเลือกวิ่งระยะไหนก็ได้ จะได้รับถ้วยรางวัล VIP – เสื้อที่ระลึก และเหรียญรางวัล และหากวิ่งเข้าอันดับสามารถรับรางวัลในรุ่นอายุได้อีก
➡️➡️4. ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลทุกคน

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม และกำหนดการต่าง ๆ📣📣 7 มีนาคม 2564 ⛳️⛳️ “ส่วนบุญ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (SBY Mini Marathon 2021 th7)”⛳️
สถานที่รับบิบ ณ ใต้ถุนโล่งอาคาร 7(ติดประตูทางเข้า) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 19.00 น.
วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 04.45 – 05.30 น.
✅✅หลักฐานที่ใช้ประกอบในการรับ มีดังนี้✅✅
กรณีรับด้วยเอง
1. แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้
กรณีรับแทนบุคคลอื่น
1. แสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (แสดงภาพถ่ายบัตรประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือได้
** ❌❌ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มอบอุปกรณ์การแข่งขัน กรณีแสดงหลักฐานไม่ครบถ้วน ทุกกรณี❌❌
ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยที่อยู่บริเวณงาน 📣📣 7 มีนาคม 2564 ⛳️⛳️ “ส่วนบุญ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (SBY Mini Marathon 2021 th7)”
1. ขอความร่วมมือนักวิ่งทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าสู่ภายในสถานที่กิจกรรม และสามารถถอดหน้ากากอนามัยออกได้ เมื่อผ่านจุดปล่อยตัวไปแล้วเท่านั้น
2. ขอความร่วมมือผู้ที่มาร่วมงานทุกคน (เจ้าหน้าที่ดำเนินการ , ช่างภาพ , หรือผู้ติดตามนักวิ่งเป็นต้น) ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าสู่ภายในสถานที่กิจกรรม
3. จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ หอบเหนื่อย เป็นหวัด สำหรับนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานทุกคน ก่อนเข้าสถานที่โดยดำเนินการดังนี้
1) ผ่านจุดคัดกรอง
2) ตรวจอุณหภูมิร่างกาย
– กรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5c ให้พักก่อน เพื่อให้อุณภูมิของร่างกายกลับสู่ปกติ แต่หากไข้ยังไม่ลดลง ทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ท่านกลับบ้านพักผ่อน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของส่วนรวม (ไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม)
– กรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5c (อนุญาตให้เข้าจุดลงทะเบียน)
3) Check-in ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4) เจลล้างมือ
5) หน้ากากอนามัยคืออุปกรณ์บังคับ
6) Checkout
คณะทำงานขอเรียนว่า
🚩🚩 งานเราได้ปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และไม่เปิดรับสมัครเพิ่มแล้ว เนื่องจากได้สั่งตัดเสื้อและเหรียญไปครบตามจำนวนผู้สมัครแล้ว และต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดลพูน
🚩🚩 ทางเราเปิดสิทธิให้นักวิ่งสามารถส่งต่อบิบ ซื้อขาย – แลกเปลี่ยนบิบกันได้
🚩🚩 แต่ไม่มีการเปลี่ยนบิบ และระยะทางที่แข่งขันเนื่องจากได้เขียนบิบเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว
🚩🚩 ในส่วนของการรับถ้วยรางวัล ให้ยึดตามกติกาท้ายโพสนี้
👌👌การแข่งขันจะยึดตามกติกาดังนี้👌👌
1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก (ให้เอา พ.ศ.2564 – พ.ศ.เกิด)
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าผู้เข้าแข่งขัน มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อม และสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครได้
3. ผู้เข้าแข่งขันจะปฏิบัติตามกฎ กติกาทุกข้อ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บแก่ตัวผู้เข้าแข่งขัน ทั้งก่อน และระหว่างแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขันยินดีแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์บันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้
5. ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนืองจาก เหตุสุดวิสัยใดๆทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันรับทราบและยินยอมว่า จะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น
6. ผู้ชนะการแข่งขัน ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ภายใน 15 นาทีหลังจากเข้าสู่เส้นชัยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวฯ หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้มารายงานตัว หากละเลยหรือเพิกเฉย ถือว่าเต็มใจสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด หากมีการประท้วงจะต้องวางเงิน 1,000 บาทหากประท้วงไม่สำเร็จจะไม่คืนเงินให้ (ผู้มีสิทธิ์ประท้วงได้ จะต้องเป็นนักวิ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น)

>>> รวมงานวิ่งเชียงใหม่

>>> รวมงานวิ่งภาคเหนือ


✅✅ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งที่หน้าเพจอีกครั้ง
ติดต่อสอบถาม inbox ข้อความเพจส่วนบุญ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 และคุณศราวุธหลุยจำวัน โทร. 096-6536269

🤘💖 รีวิวเส้นทางวิ่งกันหน่อย เส้นทางนี้นักวิ่งหลายคนคงจะคุ้น ๆ กันนะ🤘💖
งานนี้จำกัดจำนวนบุคคลภายนอก เพียง 800 คนเท่านั้นนะ ปิดรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 2564 นี้แล้ว
💠💠ส่วนบุญ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (SBY Mini Marathon 2021 th7) วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ฟิตร่างกายให้เต็มร้อย แล้วมาวิ่งกับเราชาวส่วนบุญฯ