ส้มป่อย

0
2002

ส้มป่อย

ยอดอ่อนใส่แกงปลาให้มีรสเปรี้ยว ถ่ายเสมหะ ถ่ายระดูขาว ล้างเมือกมันในลำไส้ แก้บิด