หนองสร้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

0
1385
หนองสร้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

สมาคมฅนยองร่วมกับ เทศบาลตำบลมะกอก ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านร่วมเดิน-วิ่งการกุศล “หนองสร้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1” วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ ลานหน้าวัดหนองสร้อย ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วัดหนองสร้อย สร้างเมื่อ พ.ศ 2445  เดิมเป็นที่หนองน้ำใหญ่ มีป่าไม้ล้อมรอบ ต่อมาได้มีเจ้าอุทธการ พร้อมด้วยข้าทาสบริวารและประชาชนที่มีความศัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ช่วยกันถางป่าและขนดินมาถมสระน้ำนั้นและสร้างเสนาสนะขึ้น และนิมนต์พระคำมาดูแลรักษา ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน – วิ่ง และหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น

 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทของสมาคมฅนยอง

 3. เพื่อระดมทุน หารายได้นำไปช่วยปฏิสังขรณ์วิหารแจ้ อายุ 118 ปี วัดหนองสร้อย

กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

13.00 – 19.00 น. รับเบอร์วิ่ง – เสื้อ ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

05.00 – 05.55 น. นักเดิน – วิ่งเตรียมพร้อม

05.50 น. ประธานจัดงานกล่าวเปิดงาน

06.00 น. ประธานปล่อยตัวนักวิ่งและเดิน

07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล

ประเภทการแข่งขัน/รางวัล

วิ่งมินิมาราธอน 10 กม.

ประเภทชาย

 1. อายุไม่เกิน 19 ปี

 2. อายุ 20 – 29 ปี

 3. อายุ 30 – 39 ปี

 4. อายุ 40 – 49 ปี

 5. อายุ 50 – 59 ปี

 6. อายุ 60 – 69 ปี

 7. อายุ 70 ปีขึ้นไป

ประเภทหญิง

 1. อายุไม่เกิน 19 ปี

 2. อายุ 20 – 29 ปี

 3. อายุ 30 – 39 ปี

 4. อายุ 40 – 49 ปี

 5. อายุ 50 – 59 ปี

 6. อายุ 60 ปีขึ้นไป

วิ่งไมโครมาราธอน 4 กม.

ประเภทชาย

 • ไม่จำกัดอายุ

 • ไม่มีการแข่งขัน

ประเภทหญิง

 • ไม่จำกัดอายุ

 • ไม่มีการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน

 • ผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-5 (ชาย/หญิง) ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับโล่ห์รางวัล

 • ผู้เดิน – วิ่ง ที่เข้าเส้นชัยจะได้เสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคน

 • ผู้เดิน – วิ่งทุกท่าน เขียนหมายเลข 2 ตัวท้ายเบอร์เดิน – วิ่ง เพื่อนำไปจับฉลากรับของที่ระลึกมากมาย

เหรียญที่ระลึก

แบบตัวอย่างเสื้อที่ระลึก

เสื้อที่ระลึกท่านสามารถจองขนาดเสื้อได้ แบบเสื้อคละสี

ค่าสมัคร/การรับสมัคร

 • ค่าสมัคร

 • บุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ท่านละ 350 บาท

 • VIP ท่านละ 1,000 บาท

 • การรับสมัคร

 • รับจำนวน 1,500 ท่าน

 • รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ howkonyong.wixsite.com/nongsoy-run2018  และชำระค่าสมัคร ภายในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00 น. (การรับสมัครออนไลน์ ท่านจะต้องสมัคร ชำระค่าสมัคร และได้รับการยืนยันกลับภายในกำหนดเท่านั้น)

 • เพื่อความเรียบร้อยของการดำเนินงาน กรุณาโอนเงินภายใน 3 วัน หลังจากการสมัคร

 • หลังจากปิดรับสมัครออนไลน์ สามารถสมัครได้ที่หน้างาน โดยเพิ่มค่าสมัครอีกประเภทละ 50 บาท (คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์สำหรับเสื้อที่ระลึก อาจไม่ได้ขนาดที่ต้องการ หรือจนกว่าเสื้อจะหมด)

 • ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 798-0-38851-8

 • ชื่อบัญชี หนองสร้อยมินิมาราธอน สมาคมฅนยอง โดย นายสถาพร สุขใหญ่ และนายประเสริฐ เนตรงาม และนายสุวัฒน์ วรรณมะกอก

 • ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัส ป่าซาง

 • ส่งสำเนาเอกสารหลัก/ฐานการโอนเงินมาที่ [email protected]
 • ระบุลำดับที่สมัคร ชื่อ/นามสกุล เพื่ออ้างอิงในจดหมาย

 • อีเมล์ตอบกลับยืนยันข้อมูลการสมัครภายใน 24 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • มีอายุตรงตามประเภทและกลุ่มอายุการแข่งขัน โดย พ.ศ. 2561 ลบด้วย พ.ศ. เกิด (ไม่นับเดือนและวัน)

กฎกติกาการแข่งขัน

 1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ

 2. การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

 3. การประท้วงทำได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และต้องวางเงินจำนวน 500 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าการประท้วงไม่เป็นไปตามผลจะไม่คืนเงินให้

 4. หลักฐานการรับรางวัล นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ต้องสามารถแสดงใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน หลักฐานทางราชการเพื่อพิสูจน์ อายุ วันเดือนปีเกิด เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่มีรูปถ่ายมาแสดง คณะกรรมการสงวนสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ที่มีหลักฐานไม่สมบูรณ์

 

 • การติดหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง

ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง บริเวณด้านหน้าอกเท่านั้น

 • การรายงานตัวของผู้ชนะการแข่งขัน

ผู้ชนะการแข่งขันทุกกลุ่มอายุต้องแสดงหลักฐาน บัตรประชาชนหรือหลักฐานของทางราชการที่มีรูปถ่ายติด ภายใน 30 นาที หลังจากถึงเส้นชัย มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการจัดอันดับเข้าเส้นชัยและการรับรางวัล

เส้นทางการแข่งขัน

จุดปล่อยตัว – เส้นชัย

ณ บริเวณลานหน้าวัดหนองสร้อย ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

การให้บริการและอำนวยความสะดวก

 1. บริการรับฝากสัมภาระ ณ บริเวณที่กำหนด

 2. บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางการเดิน-วิ่ง

 3. บริการข้าวต้มและผลไม้

 4. บริการจุดที่พักสำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักค้างคืน นักวิ่งต้องเตรียมอุปกรณ์การนอนมาเอง (มีพื้นที่กางเต้นท์นอน)

 5. หน่วยบริการพยาบาล

 6. บริการด้านการจราจร

********* รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ********

สอบถามรายละเอียด
คุณต่าย 095-448-8592
คุณสถาพร 081-883-0088
คุณเหมี่ยว 089-700-7286
คุณเสรี 086-420-4314