หริภุญชัย21 (Hariphunchai21) วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

0
1425
หริภุญชัย21 (Hariphunchai21)

หริภุญชัย21 (Hariphunchai21) วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท

ชื่อรายการ : หริภุญชัย21 (Hariphunchai21)
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
จุดเส้นชัย : ยังไม่ระบุ
ระยะทาง : VIP | ฮาล์ฟมาราธอน 21KM | มินิมาราธอน 10 KM | Funrun 4 KM
ราคา : 1,500 บาท | 700 บาท | 500 บาท | 500 บาท

>> หริภุญชัย21 <<
ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน “หริภุญชัย21” ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน
2.เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด
4.เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย

สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้
21/10/4 km

21 km – 700 THB – 05:00 am
10 km – 500 THB – 06:00 am
4 km – 500 THB – TBA am

กำหนดการ

วัน เสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 10.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วัน อาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 04.30 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เวลา 04.45 น. นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 05.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 km
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km

#เปิดรับสมัคร
Now

#สมัครออนไลน์ได้ที่
https://www.roadrunnerthailand.com/dcompetition/detail-20

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Hariphunchai21/

ที่มา: @Hariphunchai21
https://www.facebook.com/Hariphunchai21/