ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

0
544
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Public Library ที่ตั้ง : ถนนห้วยแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Public Library

ที่ตั้ง : ถนนห้วยแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ศุนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักบริการยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2493 ตั้งอยู่ที่วัดหนองคำ ในเขตเทศบาล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้สร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศภายในวัดพันอ้น เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 – 2504 ในปี 2513 กองการศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุดปัจจุบันและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา

เวลาทำการ : จันทร์-ศูกร์ เปิด 8:30-19:00 น., เสาร์-อาทิตย์ เปิด 8:30-17:00 น.

เบอร์ติดต่อ : 053-221-159

อีเมล์ :

เว็บไซต์ : http://cmi.nfe.go.th/lib/Lib_Muang1/

 

แผนที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ใกล้เคียง