อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 – 20 ตุลาคม 2019

0
1478
อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 เวลา 05:30 - 08:00 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (Anuban Chiangmai School)

อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 เวลา 05:30 – 08:00 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (Anuban Chiangmai School)

ชื่อรายการ : อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 เวลา 05:30 – 08:00
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (Anuban Chiangmai School), 135 Ratchamanka Rd., Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50200, Thailand
ระยะทาง : 10.5km | 3.5km | VIP
ค่าสมัคร : 400 บาท | 250 บาท, 400 บาท | 1,500 บาท

วันเริ่มรับสมัคร:
1 ก.ค. 201910:00 – 31 ส.ค. 201923:59

งานวิ่งที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว ABCM.MINIMARATHON 2019 บนเส้นทางวิ่งรอบคูเมืองเชียงใหม่ สัมผัสอากาศสดชื่นยามเช้าตรู่ สนุกสนานเป็นกันเอง ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ร่วมกันออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพ ช่วงท้ายกิจกรรมรับชมการแสดงดนตรีสดจากนักเรียน พร้อมอิ่มอร่อยกับการออกร้านของผู้ปกครองจากโครงการแต่ละชั้นเรียน แล้วพบกัน 20 ตุลาคมนี้

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ เครือข่ายองค์กรต่างๆ

ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาต่อทางโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ เครือข่ายองค์กรต่างๆ ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาต่อทางในการทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป หันมาสนใจในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีทุนสำหรับจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 วันรับ BIB:
19 ต.ค. 201910:00 – 20:00 น.

สถานที่รับ BIB:

อาคาร โดมความรู้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 เวลา 05:30 - 08:00 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (Anuban Chiangmai School)

รายละเอียด

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ เครือข่ายองค์กรต่างๆ ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาต่อทางโรงเรียน ประมาณ 3,000 คน โดยกำหนดประเภท กฎกติกา และ กำหนดการแข่งขันของการจัดงาน “อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ดังต่อไปนี้

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 Fun Run ระยะทาง 3.5 กม. (สำหรับนักเรียนละบุคคลทั่วไป)
ประเภทที่ 2 Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม. (ที่สำหรับบุคคลทั่วไป)
ประเภทที่ 3 VIP ระยะทาง 3.5 กม. และระยะทาง 10.5 กม.

อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
ระยะที่เปิดรับ
10.5 Km, ราคา 400 ฿ สำหรับบุคคลทั่วไป
10.5 Km, ราคา 1,500 ฿ VIP มินิมาราธอน
3.5 Km, ราคา 250 ฿ สำหรับนักเรียนละบุคคลทั่วไป (ไม่แจกเสื้อ)
3.5 Km, ราคา 400 ฿ ฟันรัน
3.5 Km, ราคา 1,500 ฿ VIP ฟันรัน

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน มินิมาราธอน 10.5 กม.

ประเภทชาย ประเภทหญิง ถ้วยรางวัล
1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลที่ 1 ถึง 5
2. อายุ 13 – 19 ปี 2. อายุ 13 – 19 ปี รางวัลที่ 1 ถึง 5
3. อายุ 20 – 29 ปี 3. อายุ 20 – 29 ปี รางวัลที่ 1 ถึง 5
4. อายุ 30 – 39 ปี 4. อายุ 30 – 39 ปี รางวัลที่ 1 ถึง 5
5. อายุ 40 -49 ปี 5. อายุ 40 -49 ปี รางวัลที่ 1 ถึง 5
6. อายุ 50 – 59 ปี 6. อายุ 50 – 59 ปี รางวัลที่ 1 ถึง 5
7. อายุ 60 – 64 ปี 7. อายุ 60 – 64 ปี รางวัลที่ 1 ถึง 3
8. อายุ 65 – 69 ปี 8. อายุ 65 ปี ขึ้นไป
รางวัลที่ 1 ถึง 3
9. อายุ 70 ปี ขึ้นไป – รางวัลที่ 1 ถึง 3

อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 เวลา 05:30 - 08:00 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (Anuban Chiangmai School)

 กฎ กติกา การแข่งขัน

ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาสมัครเล่นนานาชาติ
การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
การประท้วงทำได้ภายใน 20 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นและต้องวางเงินจำนวน 500 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าการประท้วงไม่เป็นไปผลจะไม่มีการคืนเงินให้
การรายงานตัวของผู้ชนะการแข่งขัน ผู้ชนะแข่งขันทุกกลุ่มอายุต้องแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานของทางราชการ ที่มีรูปถ่ายติดภายใน 20 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการจัดอันดับเข้าเส้นชัยและรับรางวัล
หลักฐานการรับรางวัล นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ต้องสามารถแสดงใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หลักฐานทางราชการเพื่อพิสูจน์ อายุ วัน เดือนปีเกิด เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่มีรูปถ่าย มาแสดงแก่คณะกรรมการสงวนสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ที่มีหลักฐานไม่สมบูรณ์

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
05.30 น. พิธีเปิด
05.45 น. Warm up เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการวิ่ง
06.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
06.15 น. ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเดินวิ่ง 3.5 กิโลเมตร
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศตามลำดับ
08.30 น. ปิดงาน

การให้บริการและสวัสดิการ

บริการน้ำดื่ม ณ จุดบริการต่างๆ ตลอดเส้นทางการแข่งขัน
บริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเข้าเส้นชัย
บริการทางการแพทย์และพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
บริการด้านการจราจร มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางวิ่ง
บริการจุดจอดรถ

แจ้งโอนเงิน อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 540-0-32361-8
สาขา พระสิงห์
ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (กิจกรรมพิเศษ)

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook/abcm.minimarathon

สวัสดีวันฝนพรำ…นักวิ่งขาแรงฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อม แล้วมาพิชิต TOP 100 ด้วยกันนะครับ
#ABCMMINIMARATHON2019

UPDATE!!! เส้นทางวิ่ง อนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 นักวิ่งที่สมัครแล้วเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม ส่วนนักวิ่งที่ยังไม่ได้สมัคร รีบเลย…มาวิ่งด้วยกันนะ
เปิดรับสมัตร 2ช่องทาง
1.สมัครทางออนไลน์ https://running-hub.com/athlete/register?event_id=1
2.สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เวลา 16:00-18:00น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ inbox ได้เลยจ้า…

โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูน่ารักทุ๊กกกคน เด็กๆจะไม่ซุกซน เราทุกคนมาวิ่งกันเถอะ….แฮร่
สวัสดีจ๊ะทุกคน…วันนี้คุณครูมาชวนกันวิ่งเพื่อสุขภาพและได้บุญด้วยนะ…ใครยังไม่ได้สมัครรีบเลยนะจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
#abcmminimarathon2019 #70thABCM