ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565

0
744

“ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ธนาคารออมสินภาค 8 (สำนักงานชั่วคราว ช้างคลาน)

“ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ”
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ธนาคารออมสินภาค 8 (สำนักงานชั่วคราว ช้างคลาน)

❇️วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-16.00 น.
🔻ฝึกอบรมวิชาชีพ
🔻บูธให้ความช่วยเหลือมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้
🔻บูธให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ , SMEs , สินเชื่อเคหะ ฯลฯ

❇️วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-18.00 น
🔻บูธให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ , SMEs , เคหะ ฯลฯ
🔻บูธฝึกอบรมอาชีพ
🔻บูธให้ความช่วยเหลือมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้
🔻บูธพื้นที่ขายให้กับผู้ประกอบการ
-หอการค้า และ YEC 10 บูธ
-สมาพันธ์ SMEs 10 บูธ
-สภาอุตสาหกรรม (รถฟู้ดทรัค) 10 คัน
-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 10 บูธ

❇️ โปรโมชั่นภายในงาน

🔻อนุมัติและทราบผลทันที สำหรับสินเชื่อรายย่อยที่ยื่นเอกสารครบ(เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร)
🔻โปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อรายย่อย , SMEs , สินเชื่อเคหะ
🔻ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินพร้อมคำปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน (number 1 party hat) ผู้ลงทะเบียนภายในงาน รับของที่ระลึกจากธนาคารออมสิน