อาชีวศิลปกรรม 63 The Art of Vocational Exhibition 2020

0
869
อาชีวศิลปกรรม 63 The Art of Vocational Exhibition 2020 วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00น - 16.00น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

อาชีวศิลปกรรม 63 The Art of Vocational Exhibition 2020 วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00น – 16.00น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมชมผลงานนักเรียนนักศึกษาและผลงานศิษย์เก่า ของประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ในงาน อาชีวะศิลปกรรม’63 The Art of Vocational Exhibition 2020 พบการแนะแนวการศึกษา และการเรียนการสอนของประเภทวิชาศิลปกรรมได้ภายในงาน ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2553 ณ บริเวณลานโดมหลังอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
และขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเพื่อเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
1 มีนาคม 2564 การวาดภาพสีน้ำดอกไม้ ค่าลงทะเบียน 600 บาท
2 มีนาคม 2564 ประติมากรรมสัตว์จากผักผลไม้ ค่าลงทะเบียน 400 บาท
3 มีนาคม 2564 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ค่าลงทะเบียน 400 บาท
5 มีนาคม 2564 การประกวดวาดภาพหัวข้อ เชียงใหม่ new normal ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

Discover Art Exhibition in Chiang Mai. Art Exhibition Chiangmai Event News. Event Chiangmai news update from At-chiangmai.com everyday. Chiang Mai’s groundbreaking art institutions; and the museum’s collection is the driving force behind this success.

แผนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่