อำเภอสะเมิง

0
2878
อำเภอสะเมิง

สะเมิง (คำเมือง: Lanna-Samoeng.png) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเป็นทิวเขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้งปี ประกอบด้วยชุมชนชาวไทยภูเขาจำนวนมาก สะเมิง เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ มีทิวเขาสูงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนไม่น้อย รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาวและสตรอเบอร์รีแหล่งสำคัญของจังหวัดอีกด้วย

คำว่า สะเมิง ได้กำเนิดมาจากคำว่า สามเมิง ตามสำเนียงภาษาไทยลื้อที่เรียก เมือง ว่า เมิง ดังนั้น คำว่า สามเมิง ตามความหมายก็คือ คำที่มาจากการตั้งถิ่นฐานทั้ง สามบ้านสามเมือง นั้นเอง บางท่านสันนิษฐานว่า มาจากภาษากะเหรี่ยง ซึ่งมีความหมายว่า แสงสว่าง
อำเภอสะเมิง ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2445 ขึ้นตรงต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภออยู่ได้ 35 ปี ทางราชการเห็นว่า อำเภอสะเมิงอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก และการควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง จึงยุบฐานะเป็นกิ่งอำเภอสะเมิง เมื่อ พ.ศ. 2480 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น อำเภอสะเมิง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2501 จนถึงปัจจุบัน

 

คำขวัญ

“สตรอเบอร์รีรสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า ดอกไม้พันธุ์นานา บรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์”

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสะเมิงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปาย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และอำเภอแม่แตง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแม่ริมและอำเภอหางดง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่วาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่มและอำเภอกัลยาณิวัฒนา

 การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอสะเมิงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559)[1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559)[1]
1. สะเมิงใต้ Samoeng Tai 11 5,344 5,344 (ทต. สะเมิงใต้)
2. สะเมิงเหนือ Samoeng Nuea 6 3,388 3,388 (อบต. สะเมิงเหนือ)
3. แม่สาบ Mae Sap 10 3,343 3,343 (อบต. แม่สาบ)
4. บ่อแก้ว Bo Kaeo 10 8,014 8,014 (อบต. บ่อแก้ว)
5. ยั้งเมิน Yang Moen 8 3,553 3,553 (อบต. ยั้งเมิน)
รวม 45 23,642 5,344 (เทศบาล)
18,298 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอสะเมิงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สาบทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยั้งเมินทั้งตำบล

 แหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติขุนขาน
พระธาตุดอยนก
เที่ยวชมหินงอกหินย้อยที่ |ถ้ำหลวงแม่สาบ
สักการะขอพรเป็นมงคลกับชีวิต |พระธาตุดอยผาส้ม
ทุ่งข้าวบาเลย์ ข้าวสาลี สีเหลืองละลานตาที่ |ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
เที่ยวชมวิว ยอดดอยสูงเสียดฟ้าที่ |ม่อนอังเกตุ