อำเภอเมืองเชียงใหม่

0
3171

เมืองเชียงใหม่ (คำเมือง: Lanna-Mueang Chiang Mai.png เมืองเจียงใหม่) เป็นศูนย์กลางการบริหาร ความเจริญศูนย์กลางธุรกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดของจังหวัดและของภาคเหนือ และเป็นเมืองอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร อำเภอเมืองเชียงใหม่มีเขตนครเชียงใหม่และปริมณฑลล้อมรอบ ได้แก่ เมืองลำพูน หางดง สันกำแพง สารภี แม่ริม สันทราย สันป่าตอง ฯลฯ

คำขวัญ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ใครก็รู้ เมืองน่าอยู่วัฒนธรรมนั้นโด่นเด่น เชียงใหม่งามธรรมชาติอากาศเย็น ใหม่มุ่งเน้นพัฒนาก้าวหน้าไกล”

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่ริม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสารภีและอำเภอหางดง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหางดง

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 ตำบล 78 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2559) [1]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2559) [1]
1. ศรีภูมิ Si Phum 14,931 14,931 (ทน. เชียงใหม่)
2. พระสิงห์ Phra Sing 7,148 7,148 (ทน. เชียงใหม่)
3. หายยา Haiya 12,882 12,882 (ทน. เชียงใหม่)
4. ช้างม่อย Chang Moi 8,531 8,531 (ทน. เชียงใหม่)
5. ช้างคลาน Chang Khlan 14,082 14,082 (ทน. เชียงใหม่)
6. วัดเกต Wat Ket 20,102 20,102 (ทน. เชียงใหม่)
7. ช้างเผือก Chang Phueak 5 25,490 14,099
9,215
2,176
(ทน. เชียงใหม่)
(ทต. ช้างเผือก)
(อบต. ช้างเผือก)
8. สุเทพ Suthep 15 29,134 12,100
17,034
(ทน. เชียงใหม่)
(ทต. สุเทพ)
9. แม่เหียะ Mae Hia 10 19,055 19,055 (ทม. แม่เหียะ)
10. ป่าแดด Pa Daet 13 18,758 1,751
17,007
(ทน. เชียงใหม่)
(ทต. ป่าแดด)
11. หนองหอย Nong Hoi 7 14,292 6,380
7,912
(ทน. เชียงใหม่)
(ทต. หนองหอย)
12. ท่าศาลา Tha Sala 5 12,426 5,981
6,445
(ทน. เชียงใหม่)
(ทต. ท่าศาลา)
13. หนองป่าครั่ง Nong Pa Khrang 7 8,819 1,650
7,169
(ทน. เชียงใหม่)
(ทต. หนองป่าครั่ง)
14. ฟ้าฮ่าม Fa Ham 7 7,561 978
6,583
(ทน. เชียงใหม่)
(ทต. ฟ้าฮ่าม)
15. ป่าตัน Pa Tan 10,476 10,476 (ทน. เชียงใหม่)
16. สันผีเสื้อ San Phisuea 9 11,150 11,150 (ทต. สันผีเสื้อ)
รวม 78 234,837 131,091 (เทศบาลนครเชียงใหม่)
101,570 (เทศบาลอื่น ๆ)
2,176 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีภูมิ พระสิงห์ หายยา ช้างม่อย ช้างคลาน วัดเกต และป่าตันทั้งตำบล และยังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช้างเผือก สุเทพ ป่าแดด หนองหอย ท่าศาลา หนองป่าครั่ง และฟ้าฮ่าม
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เหียะทั้งตำบล
เทศบาลตำบลช้างเผือก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช้างเผือก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก)
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)
เทศบาลตำบลท่าศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)
เทศบาลตำบลสุเทพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุเทพ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)
เทศบาลตำบลป่าแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแดด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)
เทศบาลตำบลหนองหอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหอย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างเผือก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลตำบลช้างเผือก)

สถานที่สำคัญ

เสาหลักเมือง และ สะดือเมืองเชียงใหม่
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
หอสมุดรัชมังคลาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สวนสัตว์เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดสวนดอก (พระอารามหลวง)
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเจ็ดยอด
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดอุโมงค์
มัสยิดบ้านฮ่อ
กาดหลวง (ตลาดวโรรส) และเป็นที่ตั้งของตลาดที่สำคัญใกล้เคียง คือ ตลาดต้นลำไย ตลาดนวรัฐ ตลาดเทศบาล ตลาดทั้งสี่เป็นจุดรวมรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่าง ๆ ใกล้เคียง
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และ กองบิน 41
สถานีรถไฟเชียงใหม่
ค่ายกาวิละ และอนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละ
เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

ตลาด

กาดหลวง (ตลาดใหญ่)
ตลาดวโรรส
ตลาดต้นลำไย
ตลาดนวรัฐ
ตลาดเทศบาล
ตลาดต้นพยอม
ตลาดหนองหอย
ตลาดสันป่าข่อย
ตลาดประตูก้อม
ตลาดคำเที่ยง
ตลาดประตูเชียงใหม่
ตลาดธานินทร์
ตลาดสมเพชร

กำแพงเมือง

กำแพงเมืองเชียงใหม่
กำแพงดิน

สถานกงสุล

อำเภอเมืองเชียงใหม่มีสถานกงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 15 แห่ง ได้แก่

สถานกงสุลแคนาดา
สถานกงสุลญี่ปุ่น
สถานกงสุลจีน
สถานกงสุลเปรู
สถานกงสุลฝรั่งเศส
สถานกงสุลฟินแลนด์
สถานกงสุลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สถานกงสุลเยอรมนี
สถานกงสุลสวีเดน
สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา
สถานกงสุลสหราชอาณาจักร
สถานกงสุลออสเตรีย
สถานกงสุลออสเตรเลีย
สถานกงสุลอิตาลี
สถานกงสุลอินเดีย
สถานกงสุลแอฟริกาใต้

สะพาน

สะพานนวรัฐ ข้ามแม่น้ำปิง ระหว่างถนนท่าแพกับถนนเจริญเมือง
สะพานนครพิงค์ ข้ามแม่น้ำปิง ระหว่างถนนวังค์สิงห์คำกับถนนแก้วนวรัฐ
สะพานเม็งราย ข้ามแม่น้ำปิง ระหว่างถนนเจริญประเทศกับถนนเชียงใหม่-ลำพูน
สะพานรัตนโกสินทร์ ข้ามแม่น้ำปิง

สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มดนตรีซล้อซอซึง
ขุนช้างเคี่ยน
คุ้มขันโตก
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่
ชุมชนวัดเกต
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ดอยขุนแม่ยะ
ดอยปุย
ถนนคนเดิน
ถนนนิมมานเหมินทร์
ท่าเทียบเรือโดยสาร
น้ำตกตาดหมาไห้
น้ำตกมณฑาธาร หรือ น้ำตกสันป่ายาง
น้ำตกห้วยแก้ว
ไนท์บาซาร์
บ้านดอยปุย
บ้านม้ง (แม้ว)-ดอยปุย
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยจอห์น แอนแพทซอว์
พิพิธภัณฑ์โครงการศึกษาเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
พิพิธภัณฑ์บ้านบานเย็น
พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา เรือนซ้อ-หงส์
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา
พิพิธภัณฑ์แมลงและมรดกธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
พิพิธภัณฑ์วัดบุพพาราม (หอมนเฑียรธรรม)
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขาดอยปุย
พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ร้านม่อนฝ้าย
เรือนข้าเจ้า
เรือนอนุสารสุนทร
โรงงานไทยศิลาดล
โรงงานนมห้วยแก้ว
โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือ
วัดกู่เต้า
วัดขะจาว
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเจดีย์เหลี่ยมหรือวัดเจดีย์กู
วัดเจ็ดยอด
วัดช่างฆ้อง
วัดเชียงมั่น
วัดต้นปิน
วัดตำหนัก
วัดท่ากระดาษ
วัดท่าข้าม
วัดบวกครกหลวง
วัดบุพพาราม
วัดปราสาท
วัดป่าแดงมหาวิหาร
วัดป่าเป้า
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดพวกหงส์
วัดพันเตา
วัดโพธารามมหาวิหาร
วัดร่ำเปิ่ง (ตโปธาราม)
วัดลังกา
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีโสดา
วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม
วัดสวนพริก
วัดสันทรายต้นกอก
วัดแสนฝาง
วัดอุโบสถ
วัดอุปคุต
วัดอุโมงค์เถรจันทร์
วัดอู่ทรายคำ
เวียงกุมกาม
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนป่าแดด (วัดวังสิงห์คำ)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
ศาลาธนารักษ์ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทย
สถาบันล้านนาศึกษา
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์
หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา)
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนหอพระ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อนุสาวรีย์เจ้ากาวิละ
อาสนวิหารพระหฤทัย
เฮือนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย