เขมกุมาร

0
624

เขมกุมารเป็นบุตรของสุไตยเศรษฐีกับนางสุเมขลา เมื่อแรกเกิดผู้เป็นพ่อ
สั่งให้คนใช้นำไปทิ้งน้ำ แต่คนใช้กับนำไปทิ้งในสวนดอกไม้ของตายายคู่หนึ่ง ตายาย
จึงเลี้ยงเขม กุมารจนโตต่อมาได้ช่วยเหลือราชธิดาให้รอดพ้นอันตราย และได้ครอง
เมืองในที่สุด