เจิง​ (ชั้นเชิงการต่อสู้)​ X Shape​ O Time

0
211

เจิง​ (ชั้นเชิงการต่อสู้)​ X Shape​ O Time วันที่ 6 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 ณ.TWENTY MAR

เจิง​ (ชั้นเชิงการต่อสู้)​ X Shape​ O Time

วันที่ 6 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566

ณ.TWENTY MAR

เจิง (ชั้นเชิงการต่อสู้) X Shape O Time
โดย Suteera Kaewfan กับ Siwawong Rakwongwarit
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2566
ที่ TWENTY MAR
ในวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. มีการแสดงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากการฟ้อนเจิงของSuteera Kaewfan
งานนิทรรศการนี้เป็นการแสดงผลงานจิตรกรรมแบบนามธรรมของSuteera Kaewfanที่สนใจในศิลปะการฟ้อน”เจิง“ซึ่งเป็นซึ่งเป็นการฟ้อนหรือการแสดงอย่างหนึ่งของภาคเหนือที่มีลวดลายลีลามาจากศิลปะการต่อของล้านนา มาสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม และ Siwawong Rakwongwarit ที่สร้างรูปแบบกระบวนการในการสร้างงานศิลปะเพื่อแสดงแล้วเป็นเครื่องมือแห่งการสังเกตสภาวะต่างๆในตนจนเป็นผลงานศิลปะผ่านการใช้ทัศนะธาตุพื้นอย่าง เส้น สี ค่านำหนัก รูปทรง

chiang mai art exhibition

Explore northern Thailand’s cultural offerings, with our guide to Chiang Mai’s ten unmissable contemporary art galleries. Chiang Mai has a flourishing arts scene across multiple genres, from craft to contemporary, sketches to sculptures, surrealism to street art.

สถานที่จัดงาน : TWENTY MAR