เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อผู้สูงอายุ วิทยาลัยผู้สูงอายุ

0
1859
RUN FOR ELDERLY PERSON วิ่งเพื่อผู้สูงอายุ

งานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อผู้สูงอายุ (RUN FOR ELDERLY PERSON) ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (บ้านค่ายเจริญ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วิ่ง : เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อผู้สูงอายุ วิทยาลัยผู้สูงอายุ ต.เวียงเหนือ ครั้งที่ 1
จัดวันที่ : 10 มีนาคม 2562
สถานที่ : โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ระยะทาง : 10K , 5K
ราคา : 350 บาททั้งสองระยะ

โครงการ เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อผู้สูงอายุ
(RUN FOR ELDERLY PERSON)
วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ และกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการเดิน–วิ่ง การกุศล เพื่อผู้สูงอายุ (RUN FOR ELDERLY PERSON) ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง อันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว อีกทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยอีกทางหนึ่ง อนึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการหารายได้เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ขาดแคลน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ

หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ และกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการเดิน–วิ่ง การกุศล เพื่อผู้สูงอายุ (RUN FOR ELDERLY PERSON) ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง อันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว อีกทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยอีกทางหนึ่ง อนึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการหารายได้เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ขาดแคลน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ

โครงการ เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อผู้สูงอายุ

(RUN FOR ELDERLY PERSON)

วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ และกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการเดิน–วิ่ง การกุศล เพื่อผู้สูงอายุ (RUN FOR ELDERLY PERSON) ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง อันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว อีกทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยอีกทางหนึ่ง อนึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการหารายได้เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ขาดแคลน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีโอกาสในการออกกำลังกาย นำมาซึ่งสุขภาพที่ดี มีชีวิตยืนยาว และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

2. เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ขาดแคลน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร ติดอยู่ โดยนับเป็นปีพุทธศักราชเป็นหลัก

-ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคอันตรายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

-ผู้สมัครโปรดนำหลักฐานการสมัคร (บัตรประชาชน) มารับเบอร์วิ่ง และเสื้อที่ระลึกได้ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

– วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น.

– วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ปล่อยตัว เวลา 05.30 น.

สิ่งที่จะได้รับ

เสื้อที่ระลึก

เบอร์วิ่ง (BIB)

เหรียญที่ระลึก ท่านละ 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัย

ติดต่อสอบถาม
นายธีระศักดิ์ มาใจ 0811678781
นางสาวจันดี ขาววัด 0819608143
นางสาวสุดารัตน์ สิงห์วะลาด 082-3854950
LINE : https://line.me/R/ti/g/fclRYHrjFp
https://www.facebook.com/RUN.FOR.ELDERLY.PERSON

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/view/run-for-elderly-person/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81