เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38

0
347
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 วันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 วันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38

วันที่ 20-22 มกราคม 2566

ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลร่มบ่อสร้างฯ ครั้งที่ 38”
เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38” 20-22 มกราคม 2566
นายวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาครัฐภาคเอกชนในอำเภอสันกำแพง จัดงาน “เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต้นเปาให้ยั่งยืนในพื้นที่การท่องเที่ยว และเป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง โดยใช้แรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวด้วยการสร้างสรรค์ผ่านการผลิตร่มบ่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่จะช่วยในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์อาชีพทำร่มบ่อสร้าง ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชนในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ประชาชนในพื้นที่

โดยภายในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องบ่อสร้าง การสาธิตวาดร่ม เหลาโครงร่ม การแกะสลักไม้ รวมถึงถนนศิลปะ และการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา

จึงขอเชิญชวนประชาชน ท่องเที่ยวงาน “เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง” ในวันและสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5333-8048

พบกับกิจกรรม งานเทศกาลเชียงใหม่ งานกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ข่าวสารอัพเดตไวที่สุดพร้อมข้อมูลข่าวสารเชียงใหม่ ล้านนา อื่น ๆ อีกมากมาย ที่นี่ At-chiangmai.com ข่าวสารงานกิจกรรมเชียงใหม่ ต้องเราเท่านั้น

สถานที่จัดงาน บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่