เพลงเตือนสติผัว – ตู่ ดารณี

0
553
เพลงเตือนสติผัว - ตู่ ดารณี เพลง : เตือนสติผัว ศิลปิน : ตู่ ดารณี เนื้อเพลงเตือนสติผัว - ตู่ ดารณี

เพลงเตือนสติผัว – ตู่ ดารณี

เพลง : เตือนสติผัว
ศิลปิน : ตู่ ดารณี

เนื้อเพลง : เตือนสติผัว – ตู่ ดารณี


เพลง : เตือนสติผัว
ศิลปิน : ตู่ ดารณี

..ตุ๊กใจ๋แต้เน้อ ตุ๊กใจ๋กับผัว
ป้อสายใยบัว มาเป๋นจะอี้
ปาเมียไปไหน ว่าท่านั้นท่านี้
จ่มอุ้ม จ่มอี้
ว่าเหม็นขิ่วเหม็นคาว
..ขับรถสะโต๊ก ป๋านไต่เนินเขา
บ่เอ็นดูเฮา เหมือนว่าจะแกล้ง
ตุ๊กใจ๋เมียแปง เมาหัวเจ้นล้ำ
..ทีกับสาวน้อย
ยิ้มน้อย ยิ้มหลวง
มือหนึ่งก๋ำพวง มาลัยน้ออ้าย
แห๋มมือนั้นหนา
ป๋านว่างวงจ้างฮ้าย
หยังมาปันก้าย อู้กำหยุบกำ
..บ่จ่ม บ่ฮ้อน เดือดฮ้อนอะหยัง
เปิดเพลงเสียงดัง
อยากหยัง ซื้อฮื้อ
เสื้อผ้า มือถือ หาหื้อ พร่ำพร้อม
..บ่กึ๊ดเมื่อตุ๊ก เมื่อยาก เมื่อจ๋น
บ่มีรถยนต์ น้องคนจ่วยสร้าง
บ่กองมั่งมี ใคร่ละ ใคร่ฮ้าง
ใจ้เหมือนลูกจ้าง อย่างบ่ใจ่เมีย
..อกเอ๋ยผัวฮัก มานิสัยเสีย
อู้ลับหลังเมีย อี่แก่ อี่เฒ่า
ไปม่วนไปเมา
สาวสาว น้อยน้อย
..ซักวันก่อนเต๊อะ
ถ้าแก้มเหี่ยวเตี่ยวโหลม
มีตุ่มออกป๋ม ไอผงไอแห้ง
บ่ใจ่ว่าเมีย จะด่าจะแจ่ง
ยกจ้อนหีบแก๋ง บ่าแป้เมื่อใด
..บ่หันโลงศพ น้ำต๋าบ่ไหล
บ่ใจ่สอนจาย บอกผัวเตียมข้าง
ก่อนจะหมดหวัง ฟังเน่อผัวจั้น.

ฟังเพลงเตือนสติผัว – ตู่ ดารณี

ตู่ ดารณี – เตือนสติผัว

เตือนสติผัว – ตู่ ดารณี | กำเมือง คาราโอเกะ