เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15 – 20 ธันวาคม 2563

0
2087
งาน เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งาน เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่องาน : เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
สถานที่ : ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระยะทาง : 10KM | 21KM | 42KM
ค่าสมัคร : 600บาท | 900บาท | 1,200บาท
เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่​
ในรูปแบบ Running New Normal “ไทยวิ่งไทย”
ภายในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
จำกัดจำนวนทุกระยะทาง เพียง 5,000 คน
เปิดรับสมัคร เริ่ม 15 สิงหาคม 2563 (สำหรับนักวิ่งชาวไทยเท่านั้น)
สำหรับนักวิ่งชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย กรุณารอประกาศในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
Link สมัครที่นี่

การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นโดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
เชียงใหม่มาราธอน มีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมาย ที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครล่วงหน้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 7 ปี 2555 มีนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ประเทศ, ครั้งที่ 8 ปี 2556 มีนักวิ่งจากนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 38 ประเทศ, ครั้งที่ 9 เมื่อ 21 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าทะลุ 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% หรือ 1,824 คน เป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยว ที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ และในการจัดครั้งที่ 10 เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ก็มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า 6,119 คน จาก 52 ประเทศ รวมนักวิ่งมวลชนในท่องถิ่นกว่า 1 พันคน รวมผู้ร่วมกิจกรรมมากถึง 7,200 คน โดยในการจัดการแข่งขันในปี 2559 ครั้งที่ 11 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน ครั้งที่ 12 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 55 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,846 คน และในปีที่ผ่านมา ครั้งที่ 13 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 11,000 คน จาก 54 ประเทศ โดยเป็นชาวต่างชาติ 2,926 คน ทำให้เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครชาวต่างชาติ บินข้ามน้ำข้ามทะเล มาร่วมการแข่งขันมากที่สุด ของสนามมาราธอนทั่วประเทศ ติดต่อกันมา 3 ปี

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

เพื่อเป็นกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลัง Covid-19 โดยใช้ การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism)
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศล ด้านการศึกษา-สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทของการแข่งขัน

MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
รับสมัคร มาราธอนหน้าเก่า 1,000 คน, มาราธอนหน้าใหม่ 500 คนรวม 1,500 คน
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ชาย หญิง
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
มาราธอนหน้าใหม่ ชาย มาราธอนหน้าใหม่ หญิง

มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึงนักวิ่งชาวไทยที่ยังไม่เคยลงสนามมาราธอน 42.195 กม.แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึง 20 ธันวาคม 2563
เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท

HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
รับสมัคร 1,500 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป

เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท

MINI MARATHON 10Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
รับสมัคร 2,000 คน
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้Contextual table-heading-Dark color-info color
ชาย หญิง
อายุ 15-29 ปี อายุ 15-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป

เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท

แผนที่เส้นทางวิ่ง 2020

จุดเริ่มต้น ณ ประตูท่าแพ ทุกระยะทาง
เส้นชัย 42K และ 21K ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่ริม
เส้นชัย 10K ณ ประตูท่าแพ
ป้ายระยะทาง-จุดบริการต่างๆในเส้นทาง จะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

Link สมัคร : https://bit.ly/3iJpJd3