(เลื่อน) Lampang 5K Sub Elite

0
2026
ประกาศเลื่อนการจัดงานวิ่ง Lampang 5K Sub Elite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ประกาศเลื่อนการจัดงานวิ่ง Lampang 5K Sub Elite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ชื่องาน : Lampang 5K Sub Elite
จัดวันที่ : เลื่อนการจัดงาน
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
ระยะทาง :
ค่าสมัคร : -บาท
เปิดรับสมัคร : เลื่อนการจัดงานวิ่ง

ประกาศขอเลื่อนการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับผม กราบขออภัยด้วยครับ