แคปชั่นลอยกระทง ภาษาเหนือ

0
2259
แคปชั่นลอยกระทง ภาษาเหนือ ลอยกระทงกันแล้วก็โพสต์แคปชั่นแบบเหนือ ๆ กัน

แคปชั่นลอยกระทง ภาษาเหนือ ลอยกระทงกันแล้วก็โพสต์แคปชั่นแบบเหนือ ๆ กัน

แคปชั่นลอยกระทง ภาษาเหนือ แคปชั่นลอยกระทง เสี่ยว มาเริ่มกันที่แคปชั่นคำคมลอยกระทงสำหรับคนโสด ไว้โพสต์หาคู่เนียน ๆ แคปชั่นลอยกระทง ฮาๆ แคปชั่นลอยกระทง คนโสด หรือโพสต์เปิดตัวให้เขารู้ไปเลยว่าเราโสด รับรองลอยกระทงปีหน้าต้องได้คู่มาเคียงข้าง ไม่ต้องลอยคนเดียวอีกแน่นอน แคปชั่นลอยกระทง กวนๆ ต่อด้วยแคปชั่นลอยกระทงสำหรับคนมีคู่ ไว้โพสต์กับรูปคู่หวาน ๆ สวีตอวบอวลไปทั้งโซเชียล ที่ใครต่อใครเห็นแล้วเป็นต้องอิจฉาตาร้อน  แคปชั่นลอยกระทง ทวิต มุข เสี่ยว ลอยกระทง

แคปชั่นลอยกระทง ภาษาเหนือ กวนๆ

ตี้ตังข้างนี่ยังว่าง คนไปลอยกระทงข้าง ๆ ยังบ่มี
พื้นที่มันยังคงว่าง คนไปนั่งลอยกระทงข้าง ๆ ก็ยังไม่มี

กระทงบ่ะจั้ยหนัก แขนบ่หักยกคนเดียวได้ 🤟
กระทงไม่ได้หนัก แขนไม่หักก็ถือเองได้🤟

กระทงมันหนัก 😄ฮับสมัครคนจ้วยก๋ำ
กระทงมันหนัก 😄รับสมัครคนช่วยถือ

กระทงเฮาบ่มี ไผใจ๋ดี เฮาขอลอยตวยคน 🙄
กระทงเราไม่มี ถ้าใครใจดี เราขอลอยด้วยคน 🙄

ปล่อยวาง ปล่อยใจ๋ ปล่อยความโสดหื้อลอยไปกับกระทง
ปล่อยวาง ปล่อยใจ และปล่อยความโสดให้ลอยไปกับกระทง

สำหรับคนตี้บ่มีไผ เทศกาลไหน มันก่บ่าสำคัญ
สำหรับคนไม่มีใคร เทศกาลไหน มันก็ไม่สำคัญ

กระทงเต๋มน้ำเหมือง ยังบ่เต้าน้ำต๋านอง ตี้ต้องลอยคนเดียว
กระทงที่เต็มคลอง ยังไม่เท่าน้ำตานอง ที่ต้องลอยคนเดียว

อยากได้กระทงต้องทำจากใบต๋อง แต่ถ้าอยากได้ใจ๋น้องมาครองต้องยะจะได
อยากได้กระทงต้องทำจากใบตอง แต่ถ้าอยากได้ใจเธอมาครอบครองต้องทำยังไง

กระทงจะงามแค่ไหน สุดท้ายก่อต้องปล่อยลงแม่น้ำอยู่ดี
กระทงสวยแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องปล่อยลงแม่น้ำ

ขนาดกระทงยังไหลไป ละนับภาษาอะหยังกับใจ๋คน
ขนาดกระทงยังไหลไป แล้วนับภาษาอะไรกับใจคน

ลอยกระทงเป็นป๋าเวณี แต่ถ้ามาลอยกับอ้าย จะได้เป็นแฟน
ลอยกระทงเป็นประเพณี แต่ถ้ามาลอยกับพี่จะได้เป็นแฟน

กระทงเซ้าะซื้อได้ข้างตาง แต่คนข้างๆ หาซื้อได้ตี้ไหน
กระทงหาซื้อได้ข้างทาง แต่คนข้าง ๆ หาซื้อได้ที่ไหน

ความฮักก่อเหมือนกระทง ต่อหื้อทำดีจะได สุดท้ายก่อต้องปล่อยไปอยู่ดี
ความรักก็เหมือนกระทง ต่อให้ทำดีแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องปล่อยไป

ลอยกระทงปี๋นี้อยากมีความฮักดี ๆ เหมือนกันนะ
ลอยกระทงปีนี้อยากมีความรักดี ๆ เหมือนกันนะ

ถ้าลอยกระทงปี๋นี้เธอเหงา 😄โทรฮ้องเฮาไปเป็นแฟนได้เน้อ
ถ้าลอยกระทงปีนี้เธอเหงา 😄โทรเรียกเราไปเป็นแฟนได้นะ

กระทงยังหลงตาง แล้วเมื่อไดเธอจะหลงเฮา
กระทงยังหลงทาง แล้วเมื่อไหร่เธอจะหลงเรา

แคปชั่นลอยกระทง ภาษาเหนือ เสี่ยว

ไปลอยกระทงกับไข ก่อบ่าเต้าลอยหัวใจไปกับเธอ 😍
ลอยกระทงไปกับใคร ก็ไม่เท่าลอยหัวใจไปกับเธอ 😍

กระทงอาจจะหลงตาง 🤭🤭แต่ใจ๋บาง ๆ เฮาอ่ะหลงเธอ
กระทงอาจจะหลงทาง 🤭🤭แต่ใจบาง ๆ เราอะหลงเธอ

ลอยกระทงหื้อไปลอยตี้แม่น้ำ แต่ใจ๋เฮาอ่ะลอยไปตี้ตั๋ว
ลอยกระทงเขาไปลอยที่แม่น้ำ แต่ใจเราอะลอยไปที่เธอ

ถึงเฮาจะปล่อยกระทงลงน้ำไป แต่มือเฮาที่กั๋มกันไว้ จะบ่ะปล่อยออกจากกั๋น
ถึงเราจะปล่อยกระทงลงน้ำไป แต่มือเราที่จับกันไว้ จะไม่ปล่อยออกจากกัน

แม้กระทงจะหลงตาง แต่ขอเธออย่าไปหลงไขเน้อ
แม้กระทงจะหลงทาง แต่ขอเธออย่าไปหลงใคร

กระทงเฮาจะบ่หลงตาง เพราะคนตังข้าง บ่เกยหลงไผ
กระทงเราจะไม่หลงทาง เพราะคนข้าง ๆ ไม่เคยหลงใคร

กระทงอ่ะบ่ได้หลงตาง มีก้าเปิ้นนี่ตี้หลงตั๋ว 😍
กระทงอะไม่ได้หลงทาง มีแต่ฉันนี่แหละที่หลงเธอ 😍

กระทงแค่หลงตาง ส่วนคนตังข้าง หลงฮักหมดใจ๋
กระทงแค่หลงทาง ส่วนคนข้าง ๆ หลงรักหมดใจ

แคปชั่นลอยกระทง ทวิต

กระทงยะจากต้นกล้วย ถ้าอยากหื้อเธอมาลอยตวย ต้องยะจะได 🤣
กระทงทำจากต้นกล้วย ถ้าอยากให้เธอมาลอยด้วย ต้องทำยังไง 🤣

ในกระทงยังมีเศษสะตังค์ 🪙 แต่ใจ๋พังๆ บ่เหลือแม้แต่เศษใจ๋ 😭
ในกระทงยังมีเศษสตางค์ 🪙 แต่ใจพัง ๆ ไม่เหลือแม้แต่เศษใจ 😭

กระทงตี่เตรียมจะลอยน่ะมี แต่คนไปลอยตวยนี่ก่ะกำลังขาด
กระทงที่เตรียมจะลอยน่ะมี แต่คนไปลอยด้วยนี่สิกำลังขาดแคลน

ลอยกระทงกับไผได้พ่อง ไปลอยข้างๆ กับเธอได้ก่อ
ลอยกระทงกับใครได้บ้าง ไปลอยข้าง ๆ กับเธอได้ไหม

คืนนี้บ่ะฮู้จะลอยตี้ไหน ขอลอยในใจ๋เธอได้ก่อ
คืนนี้ไม่รู้จะลอยไหน ขอลอยในใจเธอได้เปล่า

กระทงเฮาบ่มี ถ้าไขใจ๋ดีขอลอยตวยคน
กระทงเราไม่มี ถ้าใครใจดีขอลอยด้วยคน

หัวใจ๋บาง ๆ ต้องก๋านคนยืนข้าง ๆ ในวันลอยกระทง
หัวใจบาง ๆ ต้องการคนยืนข้าง ๆ ในวันลอยกระทง

กระทงก็แป๋งกุ๊ปี๋ แต่ตี่บ่มีก่อกู้ลอยกระทงตะอั้นนะ
กระทงก็ทำทุกปี แต่ที่ไม่มีก็คู่ลอยกระทงแค่นั้นไง

ลอยกระทงแล้ว ลอยความโสดไปตวยได้ก่อ
ลอยกระทงแล้ว ลอยความโสดไปด้วยได้ไหม

ทำกระทงว่ายากแล้ว หาคนไปลอยตวยซ้ำยากไปแหม 😭
ทำกระทงว่ายากแล้ว หาคนไปลอยด้วยยากกว่า 😭

มุข เสี่ยว ลอยกระทง ภาษาเหนือ

ไปลอยกระทงกับไข ❤️️ ก่อบ่าเต้าลอยหัวใจไปกับเธอ
ลอยกระทงไปกับใคร ❤️️ ก็ไม่เท่าลอยหัวใจไปกับเธอ

กระทงอาจจะหลงตาง แต่ใจ๋บาง ๆ เฮาอ่ะหลงเธอ
กระทงอาจจะหลงทาง แต่ใจบาง ๆ เราอะหลงเธอ

ลอยกระทงหื้อไปลอยตี้แม่น้ำ แต่ใจ๋เฮาอ่ะลอยไปตี้ตั๋ว
ลอยกระทงเขาไปลอยที่แม่น้ำ แต่ใจเราอะลอยไปที่เธอ

ถึงเฮาจะปล่อยกระทงลงน้ำไป แต่มือเฮาที่กั๋มกันไว้ จะบ่ะปล่อยออกจากกั๋น
ถึงเราจะปล่อยกระทงลงน้ำไป แต่มือเราที่จับกันไว้ จะไม่ปล่อยออกจากกัน

แม้กระทงจะหลงตาง แต่ขอเธออย่าไปหลงไขเน้อ
แม้กระทงจะหลงทาง แต่ขอเธออย่าไปหลงใคร

กระทงเฮาจะบ่หลงตาง เพราะคนตังข้าง บ่เกยหลงไผ
กระทงเราจะไม่หลงทาง เพราะคนข้าง ๆ ไม่เคยหลงใคร

กระทงอ่ะบ่ได้หลงตาง มีก้าเปิ้นนี่ตี้หลงตั๋ว 😜
กระทงอะไม่ได้หลงทาง มีแต่ฉันนี่แหละที่หลงเธอ 😜

กระทงแค่หลงตาง 😁 ส่วนคนตังข้าง หลงฮักหมดใจ๋ 😍
กระทงแค่หลงทาง 😁 ส่วนคนข้าง ๆ หลงรักหมดใจ 😍

บ่ะใจ้ The TOYS แต่ก่อปาเธอลอยได้กุ๊ปี๋
แม้ว่าไม่ใช่ The TOYS แต่ก็พาเธอลอยได้ทุกปี

ในน้ำแม่ยังมีกระทง แล้วในมือถือนวลอนงค์มีเบอร์เฮาหรือยัง
ในแม่น้ำยังมีกระทง แล้วในมือถือนวลอนงค์มีเบอร์เราหรือยัง

ปล่อยโกมหื้อระวังไฟไหม้ ปล่อยใจ๋หื้อระวังเสียความโสด
ปล่อยโคมระวังไฟไหม้ ปล่อยใจให้ระวังเสียความโสด

คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบเปิ้นสิ เดียวเปิ้นปาไปลอยกระทง
คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบเราสิ เดี๋ยวพาไปลอยกระทง

ถามจังลอยตี้ไหน ลอยตวยกันก่อยังบ่ะถาม
ถามจังลอยไหน ลอยด้วยกันไหมทำไมไม่ถาม

หาแฟนไปลอยกระทง สเปคว่ายน้ำเป็น เก็บเหรียญเก่ง
หาแฟนไปลอยกระทง สเปคว่ายน้ำได้ เก็บเหรียญเก่ง

บ่ะไจ้ The TOYS เลยบ่ะมีไขไข้ลอยกับเฮา 😩
ไม่ใช่ The TOYS เลยไม่มีใครอยากลอยกับเรา 😩

บ่ต้องลอยละกระทง ไปลอยอังคารเต้อะ
อย่าลอยเลยกระทง ไปลอยอังคารดีกว่า

ลอยก้ากระทงปอ หน้าบ่ต้องลอยก่อได้
ลอยแต่กระทงพอนะ หน้าไม่ต้องลอยก็ได้

ไข้ลอยกระทงเป็นกู้ แนะนำหื้อซื้อกระทงสองอัน
อยากลอยกระทงเป็นคู่ แนะนำให้ซื้อกระทงสองอัน

ลอย ลอยคนเดียว ลอย ลอลคนเดียว ลอยคนเดียวแหมแล้ว น้องกงน้องแก้วก่อบ่ะมารำวง
ลอย ลอยคนเดียว ลอย ลอยคนเดียว ลอยคนเดียวอีกแล้ว น้องกงน้องแก้วก็ไม่มารำวง

กระทงจะบ่หลวงตาง ถ้าคนตังข้างบ่หลงเฮา
กระทงจะไม่หลงทาง ถ้าคนข้าง ๆ ไม่หลงเรา

ไปลอยกับเฮาก่อ เดียวปาไปเก็บเหรียญ
ไปลอยกระทงกับเราเปล่า เดี๋ยวเราพาไปเก็บเหรียญ

ถ้าหน้าลอยละ กระทงก่อบ่าจั๋มเป๋น
ถ้าหน้าลอยแล้ว กระทงก็ไม่จำเป็น

แคปชั่นลอยกระทง ภาษาเหนือ ฮาๆ

😏 กั๋มกระทงคนเดียวมันหนัก 😈 ขออาสาสมัครมาจ่วยกั๋มหื้อกำจ้าว
😏 ถือกระทงคนเดียวมันหนัก 😈 ขออาสาสมัครช่วยถือหน่อย

😘 โสดแถมนิสัยดี 🤗 คบตอนนี้แอ่วฟรีวันลอยกระทง
😘 โสดแถมนิสัยดี 🤗 คบตอนนี้เที่ยวฟรีวันลอยกระทง

😁ปีนี้ลดแลกแจกแถม 😜 หนูไช้อยากมีแฟนวันลอยกระทง
😁ปีนี้ลดแลกแจกแถม 😜 หนูอยากมีแฟนวันลอยกระทง

❌บ่มีตัง 💰 ซื้อกระทง 😍 ขอลอยตวยคนได้ก่อเจ้า ❤️️
❌ไม่มีเงิน 💰 ซื้อกระทง 😍 ขอลอยด้วยคนได้ป่ะล่ะ ❤️️

😃 ลอยกระทงปี๋นี้ว่าง 😋 ติดต่อสอบถามได้เน้อเจ้า 💋
😃 ลอยกระทงปีนี้ว่าง 😋 ติดต่อสอบถามได้นะเจ้าค่ะ 💋

😍 ไข้อยากมีคนเดินจู๋งแขน ❤️️😁 อยากมีแฟนไปลอยกระทง
😍 อยากมีคนเดินควงแขน ❤️️😁 อยากมีแฟนไปลอยกระทง

😏 วันลอยกระทงปี๋นี้บ่มีกู้บ่ต้องกั๋งวล 😎เฮาไปปลอยกับคนตึงตำบลก่อบ่เป๋นหยัง 🤣
😏 วันลอยกระทงปีนี้ไม่มีคู่ไม่ต้องกังวล 😎เราไปปลอยกับคนทั้งตำบลจะเป็นไรไป 🤣

😁 ลอยกระทงคนเดียวอ่ะลอยได้ 😘 แต่ถ้าเป๋นไปได้อยากหื้อเธอมาลอยตวยกั๋น
😁 ลอยกระทงคนเดียวอ่ะลอยได้ 😘 แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เธอมาลอยด้วย

กระทงตี้เต๋มน้ำเหมือง 😭 ยังบ่เต้าน้ำต๋าตี้ไหลนอง 😩 ตี้ลอยล่องอยู่เดียวดาย
กระทงที่เต็มคลอง 😭 ยังไม่เท่าน้ำตาที่ไหลนอง 😩 ที่ลอยล่องอยู่เดียวดาย

ถ้าลอยกระทงปีนี้ตั๋วเหงา 😁 video call มาอู้กับเเฮาได้เน้อ
ถ้าลอยกระทงปีนี้เธอเหงา 😁 video call มาคุยกับเราได้น่ะ

😏 วันเพ็ญเดือน 12 น้ำนองสองตลิ่ง🤤 ถ้าฮักกันจริง 😋 ขอเปิดซิงวันลอยกระทง
😏 วันเพ็ญเดือน 12 น้ำนองสองตลิ่ง🤤 ถ้ารักกันจริง 😋 ขอเปิดซิงวันลอยกระทง

😘 จะมีผัวตึงเตื้อ 😋 หาเลยคืนนี้ 🤤 ฤกษ์ดีวันลอยกระทง ✅
😘 จะมีผัวทั้งที 😋 หามันซ่ะคืนนี้ 🤤 ฤกษ์ดีวันลอยกระทง ✅

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับเทศกาลที่หลายๆคนรอคอยอย่าง “วันลอยกระทง” เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา ย่อมไม่พลาดที่จะโพสต์ภาพในเทศกาลดังกล่าวเก็บไว้เป็นความทรงจำ จึงรวบรวมแคปชั่น “วันลอยกระทง” คมๆเด็ดๆ มาฝากกัน