แคปชั่น คิดถึง ภาษาเหนือ แคปชั่นกำเมือง กึ้ดเติงหา

0
16416
แคปชั่น คิดถึง ภาษาเหนือ คิดถึง ความหมาย ภาษาเหนือ คือ กึ้ดเติง  ถ้าคิดถึงใคร ก็คือ กึ้ดเติงหา แล้วความคิดถึง ภาษาเหนือ กำกึ้ดเติง

แคปชั่น คิดถึง ภาษาเหนือ แคปชั่นกำเมือง กึ้ดเติงหา มาแชร์แคปชั่นคำคมคิดถึง โดนๆ กัน

แคปชั่น คิดถึง ภาษาเหนือ คิดถึง ความหมาย ภาษาเหนือ คือ กึ้ดเติง  ถ้าคิดถึงใคร ก็คือ กึ้ดเติงหา รู้สึกคิดถึงใครสักคนไหม? ฮู้สึกกึ้ดเติหาไขซักคนก่อหา? ที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างหนอ? ตี้ฮั่นจะเป็นจะไดพ่องนา มันทั้งรู้สึกดีและแย่ไปในตัวใช่ไหม มันฮู้สึกดีละก่อบ่ดีไปในตั๋วแม่นก่อ มาแชร์แคปชั่นคำคมคิดถึง โดนๆ กัน ว่ากำกึ้ดเติงหา มันเป็นจะไดบนความฮู้สึกของเฮา ว่าความคิดถึงมันเป็นยังไงบนความรู้สึกเรากันบ้าง!

แคปชั่น คิดถึง แปลเป็น ภาษาเหนือ

ใจยังอ่อนแอ เพราะแคร์คำว่าคิดถึง😖
ใจ๋ยังอ่อนแอ เพราะแคร์กำว่ากึ้ดเติง😖

รับบริจาคความคิดถึง เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยความเหงา 😂
ฮับบริจาคความกึ้ดเติง เอาไว้มอบหื้อผู้ประสบภัยความเหงา 😂

การคิดถึงบางครั้งก็รู้สึกดี… แต่บางครั้งก็รู้สึกทรมาน 🥲
ก๋านกึ้ดเติงบางเตื้อก่อฮู้สึกดี… แต่บางเตื้อก่อฮู้สีกทรมาน 🥲

ที่มึงไม่ลืมเพราะมึงยังไม่แก่พอ 😢
ตี้มึงบ่ลืม เพราะมึงยังบ่แก่ปอ 😢

จงอยู่กับวันนี้แล้วมีกับวันข้างหน้า 😔
จงอยู่กับวันนี้แล้วมีกับวันตังหน้า 😔

เธออยู่ทุกที่ยกเว้นที่นี่อยู่กับฉัน ☺️
ตั๋วอยู่กุ๊ตี้ ยกเว้นตี่นี่อยู่กับเปิ้น ☺️

คิดถึงวันเก่าๆ จัง กลับมาให้กอดอีกได้ไหม 🥺
กึ้ดเติงหาวันก่าๆนา ปิ้กมาหื้อกอดแหมได้ก่อ 🥺

คนจริงอยู่แล้ว คิดถึงก็ดูรูปเอา 🥲
คนแต้อยู่แล้ว กึ้ดเติงหาก่อดูฮูปเอา🥲

คิดถึงเธอ โดยไม่ให้เธอรู้ว่า “เธอกำลังถูกคิดถึง”
กึ้ดเติงหาตั๋ว โดยบ่หื้อตั๋วฮู้ว่า “ตั่วกะลังถูกกึ้ดเติงหา”

อยากมีคนคิดถึงใส่ใจ ที่ไม่ใช่ป้าข้างบ้าน 😂
อยากมีคนกึ้ดเติงใส่ใจ๋ ตี้บ่ะไจ้ป้าข้างบ้าน 😂

คิดถึงคำธรรมดา แต่ก็ดูพิเศษใส่ไข่นะ 😅🍳
กึ้ดเติงกำธรรมดา แต่ก็ดูพิเศษใส่ไข่เน้อ 😅🍳

คำว่าคิดถึง ไม่ว่าสถานการณ์ไหน มันก็สุขใจดี 🙂
กำว่ากึ้ดเติง บ่ว่าต๋อนไหน มันก่อสุขใจ๋ดี 🙂

คิดถึงแหล่ะ แต่จะไม่รบกวนแล้ว 🥲
กึ้ดเติงหานะ แต่จะบ่ยุ่งแล้ว

ยิ่งไขว้คว้า ก็ยิ่งห่างไกล ยิ่งใส่ใจ ยิ่งเจ็บปวด 😭
ซ้ำเซ้าะหา ก่อซ้ำห่างไก๋ ซ้ำใส่ใจ๋ ซ้ำเจ็ดปวด 😭

ฉันคิดถึงเธอ เหมือนพระจันทร์คิดถึงดวงอาทิตย์ 😄
เปิ้นกึ้ดเติงหาตั๋ว เหมือนดวงจั๋นกึ้ดเติงหาตะวัน 😄

แคปชั่นคิดถึงแฟน คิดถึงคนรัก ภาษาเหนือ

ตอนที่เราคิดถึงเขา เขากำลัง คิดถึงใครอยู่นะ 🤔
ต๋อนตี้กึ้ดเติงหาเขา เขากำลังกึ้ดเติงหาไผอยู่🤔

ฝนตกหนาวกาย ปลายฝนหนาวใจ⛈️ ปลายฟ้าอยู่ไกล ปลายใจคิดถึงเธอ 🙂
ฝนต๋กหนาวก๋าย ป๋ายฝนหนาวใจ๋⛈️ ป๋ายฟ้าอยู๋ไก๋ ป๋ายใจ๋กึ้ดเติงหาตั๋ว 🙂

คิดถึงห่วงแค่ไหน แต่ก็ต้องแข็งใจไว้ อยากโทรก็ต้องเเข็งใจไว้เหมือนกัน 😔
กึ้ดเติงห่วงแค่ไหน แต่ก่อต้องแข็งใจ๋ไว้ อยากโทรก่อต้องแข็งใจ๋ไว้เมหือนกั๋น 😔

อีกคนไปได้ดี อีกคนอยู่กับที่ไม่ไปไหน 🥺
แหมคนไปได้ดี แหมคนอยู่กับตี้บ่ะไปไหน 🥺

ฉันรู้ว่าหัวใจของฉันจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ฉันก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะโอเค 😢👌
เปิ้นฮู้ว่าหัวใจ๋ของเปิ้นจะบ่ะมีวันกลับมาเป๋นเหมือนเก่า แต่เปิ้นก่อบอกกับตั๋วว่าเดี๋ยวมันก่อโอเค 😢👌

ฉันชอบเดินตากฝนเสมอ เพราะ ถึงแม้จะร้องไห้ ก็ไม่มีใครสังเกตเห็น คิดถึงเธอจัง 😞🌧️
เปิ้นชอบเตวตากฝนเสมอ เพราะ ถึงแม้จะไห้ ก่อบ่ะมีไผสังเกตหัน กึ้ดเติงหาตั๋วเน้อ 😞🌧️

ทำไมสมองต้องสั่งคิดถึง สิ่งที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ๆ ด้วยกันนะ? 😫
ยี่หยังสมองต้องสั่งกึ้ดเติงหา สิ่งตี้เฮาบ่ะได้อยู๋ใกล้ๆ ตวยกันนะ?😫

คิดจะพักคิดถึงคิดแคท🍫 แล้วถ้าคิดถึงเธอล่ะจะทำยังไง😝
กึ้ดจะพักกึ้ดถึงคิทแคท🍫 ละถ้ากึ้ดเติงหาตั๋วล่ะจะหยังได😝

ในโลกนี้ความคิดถึง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการลืม แต่สุดท้ายมันก็แค่ปล่อยวาง 🌏😌
ในโลกนี้ความกึ้ดเติงหา บ่ะมีสิ่งตี้ฮ้องว่าก๋านลืม แต่สุดท้ายมันก่อแค่ปล่อยวาง 🌏😌

เธอคิดอะไรอยู่ฉันไม่รู้ แต่รู้ว่าฉันคิดถึงเธอชิบหายเลย 😖
ตั๋วกึ้ดอะหยังอยู่เปิ้นบ่าฮู้ แต่ฮู็ว่าเปิ้นกึ้ดเติงหาตั๋วชิบหายเลย 😖

อย่าติดใครมากไป เพราะวันไหนที่ เค้าไม่อยู่ เราเองนั่นแหละที่จะอยู่ไม่ได้ 😔
บ่ดีติดไขนักล้ำไป เพราะวันไหนตี้ เขาบ่อยู่ เฮานะตี้จะอยู่บ่ะได้😔

ขอฝากความคิดถึงไปในโลกแห่งความฝันของเธอ 🌈
ขอฝากความกึ้ดเติงหาไปในโลกแห่งความฝันของตั๋ว 🌈

ที่สวยงามกว่าการเจอกันทุกวันคือการคิดถึงกันทุกวัน ไม่ว่าจะได้เจอหรือไม่ก็ตาม 😊
ตี้สวยงามกว่าการเตอกันกุ้วัน คือ ก๋านกึ้ดเติงหากันกุ้วัน บ่ว่าจะได้เจอหรือบ่เจอก่อต๋าม 😊

อกหักยังพอทำใจได้ แต่ความคิดถึงนั้นมันห้ามกันไม่ได้ 😥
อกหักยังปอทำใจ๋ได้ แต่ความกึ้ดเติงหานั้น มันห้ามกั๋นบ่ได้ 😥

เฟสบุ๊คถามฉันว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ง่ายมาก คิดถึงคุณไง 😋
เฟสบุ๊คถามเปิ้นว่ากะลังกึ้ดอะหยังอยู่ ง่ายขนาด ก่อกึ้ดเติงหาตั๋วน่าก่ะ 😋

แคปชั่นคิดถึงบ้าน ภาษาเหนือ กึ้ดเติงหาบ้าน

คำว่าคิดถึงอาจดูเป็นคำธรรมดา แต่มีคุณค่าทางจิตใจ 💗
กำว่ากึ้ดเติงหาอาจะดูเป็นกำธรรมดา แต่มีคุณค่าทางจิตใจ๋ 💗

ช่วงเวลาดีๆ มักผ่านไปเร็วเหลือเกิน คิดถึงนะ 🥲
ช่วงเวลาดีๆ มักผ่านไปโวยขนาด กึ้ดเติงหาเน้อ 🥲

โลกนี้สร้างความคิดถึงไว้เพราะ เตือนใจความสำคัญของความรัก 💞
โลกนี้สร้างความกึ้ดเติงไว้เพราะ เตือนใจ๋ความสำคัญของความฮัก 💞

ความคิดถึงเป็นเหมือนลมโชยๆ พัดผ่านลอยไปหาอยู่ตลอดเวลา 🌬️🍃
กำกึ้ดเติงหาเป็นเหมือนลมปั้ดอ่อยๆ ปั้ดผ่านลอยไปหาอยู่ตลอดเวลา🌬️🍃

บางวัน ชีวิตก็ยาก… เกินกว่าจะอยู่คนเดียว 🥺
ซักวัน ชีวิตก่อยาก เกินไปตี้จะอยู่คนเดียว 🥺

ความคิดถึงเหมือนเสียงกระซิบ ไม่ได้ยินแต่รับรู้ได้ด้วยหัวใจ 🙂🎼
กำกึ้ดเติงเหมือนเสียงสูบสาบ บ่ะได้ยินแต่ฮับฮู้ได้ด้วยหัวใจ๋ 🙂🎼

อารมณ์โดดเดี่ยว สมองเราจะถูกสั่งการด้วยความคิดถึงอยู่เสมอๆ 😊
อารมณ์โดดเดี่ยว สมองเฮาจะถูกสั่งก๋านด้วยกำกึ้ดเติงอยู่เสมอๆ 😊

ความคิดถึงทำให้เรารู้ว่า ในชีวิตยังมีคนให้เรารักอยู่เสมอ 🥰
กำกึ้ดเติงหาทำหื้อเฮาฮู้ว่า ในชีวิตยังมีคนหื้อเฮาฮักอยู่เสมอ 🥰

คิดถึงการออกไปเที่ยว คิดถึงการออกไปถ่ายรูป คิดถึงการเดินทาง คิดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับเพื่อน โคตรเสียดายชีวิตวัยรุ่น 😔
กึ้ดเติงหาก๋านออกไปแอ่ว กึ้ดเติงหาก๋านออกไปถ่ายฮูป กึ้ดเติงหาก๋านเดินตาง กึ้ดเติงหาช่วงเวลาตี้อยู่กับเปื้อน โคตรเสียดายชีวิตวัยรุ่น 😔

ระยะทางที่ห่างไกล ยังไม่น่ากลัวเท่า ระยะใจ ที่ไกลจากกัน 😔
ระยะตางตี้ห่างไก๋ ยังบ่น่ากั๋วเต้า ระยะใจ๋ ตี้ไก๋จากกั๋น 😔

เป็นความโชคดีอย่างแท้จริงที่ได้คิดถึงใครสักคนนานๆ ก่อนที่พวกเขาจะจากคุณไป 🥲
เป๋นความโจ้คดัตี้แต้จริงตี้บ่ะได้กึ้ดเติงหาไผซักคนเมินๆ ก่อนตี้หมู่เขาจะจากคุณไป 🥲

บางทีคุณอาจต้องจากไปเพื่อที่จะพลาดสถานที่ บางทีคุณอาจต้องเดินทางเพื่อค้นหาว่าจุดเริ่มต้นที่คุณรักเป็นอย่างไร 🥲
บางเตื้อคุณอาจต้องจากไปเพื่อตี้จะพลาดสถานตี้ บางเตื้อคุณอาจต้องเดินตางเพื่อค้นหาว่าจุดเริ่มต้นตี้คุณฮักเป็นจะได 🥲

ไม่มีที่ไหนน่ารื่นรมย์ไปกว่าบ้านของตัวเองแล้ว 😊
บ่มีตี้ไหนน่ารื่นรมย์ไปกว่าบ้านของตั๋วเก่าละ 😊

บ้านคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเรา 🙂
บ้านคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเฮา 🙂

บ้านไม่ใช่สถานที่… มันคือความรู้สึก 🤗
บ้านบ่าไจ้สถานตี้… มันคือความฮู้สึก 🤗

ภาษาเหนือล้านนา เอกลักษณ์ที่น่าหลงไหลของคนเหนือ หากสนใจฝึกพูดประโยคภาษาเหนือ มาที่เว็บนี้ได้เลย At-chiangmai.com เรื่องอู้กำเมืองไว้ใจ๋เฮา อู้ได้แน่นอน จะจีบสาว จะบอกฮักมาตี้นี่ได้เลย