แม่ขนิลครอสคันทรี Season 2 – 11 ตุลาคม 2563

0
1306
งาน แม่ขนิลครอสคันทรี Season 2 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 สถานที่ ณ Patara Elephant Conservation บ้านแม่ขนิลเหนือ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

งาน แม่ขนิลครอสคันทรี Season 2 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 สถานที่ ณ Patara Elephant Conservation บ้านแม่ขนิลเหนือ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 7 พับสักครั้งไซร้ จักฝังหฤทัยจนวายปราณ

ชื่องาน : แม่ขนิลครอสคันทรี Season 2
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
สถานที่ : ณ Patara Elephant Conservation บ้านแม่ขนิลเหนือ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ระยะทาง : 6KM | 10KM | 21KM
ค่าสมัคร : 450บาท | 450บาท | 600บาท
เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2563

แม่ขนิลครอสคันทรี Season 2
🎯แม่ขนิลครอสคันทรี Season 2

➡On the rock Ep2

11 ตุลาคม 2563
ณ. Patara Elephant Conservation
บ้านแม่ขนิลเหนือ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

👉แบ่งการแข่งขันออกเป็น
3 ระยะ

1.Soft Rock 6 km
2.Hard Rock 10 km
3.Heavy Metal 21 km

**รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยชาวบ้านซื้อที่ดินขยายวัดทองศิริ

และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ชาวบ้านแม่ขนิลเหนือ

1. Soft Rock 6 km ค่าสมัคร 450 บาท

2. Hard Rock 10 km ค่าสมัคร 450 บาท

3. Heavy Metal 21 km ค่าสมัคร 600 บาท

👉ทุกระยะ มีเสื้อที่ระลึก 1 ตัว + เหรียญรางวัล

แบ่งรุ่นอายุการแข่งขันเป็นดังนี้

👉Soft Rock 6 km
ถ้วยรางวัล รุ่นละ 3 ใบ
แยกชาย-หญิง

1.รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี
2.รุ่นอายุ 30-39 ปี
3 รุ่นอายุ 40-49 ปี
4.รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

👉Hard Rock 10 Km
ถ้วยรางวัล รุ่นละ 5 ใบ
แยกชาย-หญิง

1.รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี
2.รุ่นอายุ 30-39 ปี
3.รุ่นอายุ 40-49 ปี
4.รุ่นอายุ 50-59 ปี
5.รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

👉Heavy Metal 21 km.
ถ้วยรางวัล รุ่นละ 7 ใบ
แยกชาย-หญิง

1.รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี
2.รุ่นอายุ 30-39 ปี
3.รุ่นอายุ 40-49 ปี
4.รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

**ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ขนิลเหนือ วิ่งฟรี ทุกหลังคาเรือน

**เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี วิ่งฟรี 50 คน

**ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป วิ่งฟรี 50 คน

โดยการแข่งขันจะยึดตามกติกาดังนี้
1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าผู้เข้าแข่งขัน มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อม และสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครได้

3. ผู้เข้าแข่งขันจะปฏิบัติตามกฎ กติกาทุกข้อ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บแก่ตัวผู้เข้าแข่งขัน ทั้งก่อน และระหว่างแข่งขัน

4. ผู้เข้าแข่งขันยินดีแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์บันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนืองจาก เหตุสุดวิสัยใดๆทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม

5. ผู้เข้าแข่งขันรับทราบและยินยอมว่า จะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น

6. ผู้ชนะการแข่งขัน ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ภายใน 15 นาทีหลังจากเข้าสู่เส้นชัยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวฯ หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้มารายงานตัว หากละเลยหรือเพิกเฉย ถือว่าเต็มใจสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด หากมีการประท้วงจะต้องวางเงิน 1,000 บาทหากประท้วงไม่สำเร็จจะไม่คืนเงินให้ (ผู้มีสิทธิ์ประท้วงได้ จะต้องเป็นนักวิ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น)

🎯7 พับสักครั้งไซร้ จักฝังหฤทัยจนวายปราณ
➡️On the Rock EP.II
แม่ขนิลครอสคันทรี Season 2
➡️งานวิ่งถนนที่ท้าทายที่สุดในปฐพี
➡️แม่ขนิลครอสคันทรี ชื่อนี้การันตีคุณภาพ
➡️การันตีความมันส์ รับประกันความชัน
👉ขึ้นสุด ลงสุด เร้าใจทั้ง Uphill และ Downhill
รูทวิ่งที่นี่สวยและท้าทาย
ไม่แพ้ใครในตองอู
➡️6 km Soft rock
➡️10 km Hard rock
➡️21 km Heavy metal
เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด
#เจ็ดพับในตำนาน
#Ontherock
ลิงค์สมัคร
https://forms.gle/rsUMgK1ThSoRHYpx9
ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ
https://bit.ly/2GguABf
โลเคชั่นจุด Start-Finish
https://www.google.com/maps/place/18%C2%B047’49.3%22N+98%C2%B047’35.7%22E/@18.797034,98.793248,17z