แอ่วปีใหม่เมือง – วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์

0
488
เพลงแอ่วปีใหม่เมือง - วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์ เพลง : แอ่วปีใหม่เมือง ศิลปิน : วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์ เนื้อเพลง : แอ่วปีใหม่เมือง - วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์ เพลง : แอ่วปีใหม่เมือง ศิลปิน : วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์ ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง ประเพณีปีใหม่เมืองเฮา ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาล้วนร่ำเปิง

เพลงแอ่วปีใหม่เมือง – วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์

เพลง : แอ่วปีใหม่เมือง
ศิลปิน : วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์

เนื้อเพลง : แอ่วปีใหม่เมือง – วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์


เพลง : แอ่วปีใหม่เมือง
ศิลปิน : วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์

ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง
ประเพณีปีใหม่เมืองเฮา ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาล้วนร่ำเปิง
ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง สำราญรื่นเริงฮ่วมกันเล่นน้ำ

ปี๋แล้วมีตุ๊กมีเศร้า พอสิ้นปีเก่าเฮาขอลืมมัน
ปี๋ใหม่เมืองเฮาสำคัญ กึ๊ดทีม่วนงันสุขสันต์กันไป
ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ต่างไปสู่วัดวาปากันฟังเทศน์ธรรม
ดื่มด่ำผลบุญอุ่นใจ ฮ่วมงานบุญสุนทานทำดี
ประเพณีขนทรายทั่วไป ได้แอ่วม่วนใจ๋ได้ผลบุญนำ

ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง
ประเพณีปีใหม่เมืองเฮา ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาล้วนร่ำเปิง
ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง สำราญรื่นเริงฮ่วมกันเล่นน้ำ

ดำหัวคนเฒ่าคนแก่ คุณป้อคุณแม่เกยเลี้ยงเฮามา
ครูที่อบรมวิชา ขอไปสุมาไหว้สาความดี
ฟังกำตี้เปิ้นปั๋นปอน ฮื้อเฮาอยู่ถาวรยืนยาวร่มเย็น
เปรียบเป็นสมบุญมั่งมี แอ่วกันไปฮดน้ำกัน
แห่กันไปขนทรายม่วนดี ฮ่วมหมู่เฮานี้ตลอดปี๋เฮาจำ

ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเฮา ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาล้วนร่ำเปิง
ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง สำราญรื่นเริงฮ่วมกั๋นเล่นน้ำ

ปี๋แล้วมีตุ๊กมีเศร้า พอสิ้นปีเก่าเฮาขอลืมมัน
ปี๋ใหม่เมืองเฮาสำคัญ กึ๊ดดีม่วนงันสุขสันต์กันไป
ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ต่างไปสู่วัดวาปากันฟังเทศน์ธรรม
ดื่มด่ำผลบุญอุ่นใจ ฮ่วมงานบุญสุนทานทำดี
ประเพณีขนทรายทั่วไป ได้แอ่วม่วนใจ๋ได้ผลบุญนำ

ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเฮา ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาล้วนร่ำเปิง
ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง สำราญรื่นเริงฮ่วมกันเล่นน้ำ

ดำหัวคนเฒ่าคนแก่ คุณป้อคุณแม่เกยเลี้ยงเฮามา
ครูที่อบรมวิชา ขอไปสุมาไหว้สาความดี
ฟังกำตี้เปิ้นปั๋นปอน ฮื้อเฮาอยู่ถาวร ยืนยาวร่มเย็น
เปรียบเป็นสมบุญมั่งมี แอ่วกันไปฮดน้ำกัน
แห่กันไปขนทรายม่วนดี ฮ่วมหมู่เฮานี้ตลอดปี๋เฮาจำ

แอ่วปีใหม่เมือง – วีระศักดิ์, อบเชย เวียงพิงค์

แอ่วปี๋ใหม่เมือง – อบเชย เวียงพิงค์ & วีระศักดิ์[OFFICIAL MV]

#เพลงปี๋ใหม่เมือง ดำหัวปี๋ใหม่ Cover by เดอะ เพอะ

แอ่วปี๋ใหม่เมือง -อบเชย & วีระศักดิ์