แอ่วสาว – จรัล มโนเพ็ชร

0
1289
จรัล มโนเพ็ชร เป็นศิลปินชาวไทย ผู้เป็นทั้งนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และนักแสดง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย

เนื้อเพลง : แอ่วสาว – จรัล มโนเพ็ชร

คำร้อง – ทำนอง : จรัล มโนเพ็ชร
ขับร้อง : จรัล มโนเพ็ชร

แอ่วสาวบ้านเฮา มันเป๋นดีเมา ดีม่วน
เปิงดีจวน หื้ออ้ายมาม่วน มาเมา
สาวน้อย สาวจี๋ แหมซ้ำยังมีสาวเฒ่า
ดอกสลิดติดเก๊า กั๋วเป๋นบ่าวเฒ่าอ้ายใจ๋บ่ดี

อ้ายใจ๋บ่ดี อยากกิ๋นบุรีกับเมี่ยง
อ้ายใจ๋ปอเซี้ยง อยากกิ๋นเมี่ยงกับบุรี
อ้ายใจ๋บ่ดี อยากกิ๋นบุรีกับเมี่ยง
อ้ายใจ๋ ปอเซี้ยง อยากกิ๋นเมี่ยงกับบุรี

อี่น้องบัวลอย ตี้ขายแก๋งหอยแก๋งปี๋
สลิดจั๊ดดี เสียทีเขี้ยวยี่ก้องง้อง
อี่น้องบุญนำ งามเหมือนเอาคำมาต้อง
แต่เสียดายแข้งว้อง เหมือนหมูแม่ด้องเอาลูกกิ๋นนม

อี่น้องคำมา ถ้าผ่อก้าหน้าจ๊าดงาม
เสียดายขี้ปุ๋มหลาม เหมือนแขกยามเฝ้ากาด
อี่น้องคำหล้า อ้ายก่ว่างามสะอาด
เสียดายขนาด กะหล๊อกน่องมีก้าขี้ไคล

อี่น้องบัวคำตี้ขายหนังยำคั่วหมี่
หุ่นเปิ้นจั๊ดดี เหมือนสะลีมัดตั้ง
น้องม่วยกิมเฮียง มีก้ากระดูกขี้ข้าง
กางเหงี่ยงก้างง้าง เหมือนกะหล่ำตกรถแน่ะ

อันหมาหางกิด มาไต่คันนาด้อมด้อม
อันหมาหางก้อม มาไต่คันนาดิ๊ดดิ๊ด
อันหมาหางกิด มาไต่คันนาด้อมด้อม
อันหมาหางก้อม มาไต่คันนาดิ๊ดดิ๊ด

แป๋งใจ๋ดีดี ฟั้งแป๋งหน้ายีหน้ายุ่ง
หันเป๋นน้องเป๋นนุ่ง อ้ายใคร่มาจุ๋งมาจี๋
อู้เล่นบ่ดายเน้อ อี่นายคนดี
อ้ายเป๋นบ่าวจี๋ บ่าวเจื๊อคนดีเน้อนาย