ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่ ครั้งที่ 2

0
1428
ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่ 2 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

ปั่น : ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2
จัดวันที่ : 2 ธันวาคม 2561
สถานที่ : เทศบาลสวนเขื่อน จ.แพร่
จุดเส้นชัย : ยังไม่ระบุ
ระยะทาง : ยังไม่ระบุ
ราคา : 500 บาท

การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์

– เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
– สนับสนุนการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่
– เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาเล่นกีฬาจักรยานเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
– เสริมสร้างนักกีฬาจักรยานรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้น สร้างเส้นทางสู่ทีมชาติ
– เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นห้อมเพราะเป็นวัตุดิบหลักในการทำเสื้อหม้อห้อม และเป็นส่วนสำคัญของป่า

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
– 12.00 น.- 18.00 น. รับสมัคร ลงทะเบียน รับหมายเลขและเสื้อที่ระลึกที่ ร้านมิตรไซคลิ่ง จ.แพร่ ถนนกาดน้ำทอง

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
– 6.30 น. – 7.30 น. ลงทะเบียน รับหมายเลขและเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินออนไลน์แล้ว ที่เต็นท์อำนวยการ บริเวณจุดสตาร์ทเทศบาลสวนเขื่อน
-7.45 น.- 8.00 น.พิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน “ไต่ระห่ำหลังคาเมืองแพร ครั้งที่ 2”
– 8.00 น. เริ่มปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานโดยปล่อยเป็นรุ่น ห่างกันรุ่นละ 2 นาที
– 9.00 น. – 11.00 น. นักกีฬาทยอยเข้าเส้นชัย บริเวณจุดชมวิวบ้านนาแคม
– 10.00 น.-12.00 น. ทำพิธีมอบรางวัลในแต่ละรุ่นเมื่อได้ผู้รับรางวัลครบสำหรับรุ่นต่างๆ แล้วร่วมรับประทานอาหาร

ประเภทและรุ่นของการแข่งขัน

ประเภทจักรยานถนน (เสือหมอบ)
– รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี (ชาย)
– รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย)
– รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย)
– รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป(ชาย)

– รุ่น Open (หญิง)

ประเภทจักรยานเสือภูเขา
– รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี (ชาย)
– รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย)
– รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย)
– รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป(ชาย)

– รุ่น Open (หญิง)

รางวัลการแข่งขัน

-อันดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับโลห์รางวัล
-อันดับที่ 6 เป็นต้นไปแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญที่ระลึกสำหรับ 300 คนแรก ที่เข้าเส้นชัย

ค่าสมัครและการรับสมัคร

ค่าสมัคร 500 บาททุกรุ่น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ และใบสมัคร
การสมัครล่วงหน้า
– สมัครด้วยตนเองได้ที่ร้านมิตรไซคลิ่ง กาดน้ำทอง แพร่
– สมัครทางช่องทางออนไลน์ กรอกใบสมัครออนไลน์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีคุณสมิทธ์ อัศวรุจิกุล เลขที่บัญชี 308-2-18582-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนทางข้อความไปที่ Line : bonn2210 หรือเพจชมรมจักรยานจังหวัดแพร่ หรือใต้กระทู้ใน ThaiMTB ตามสะดวก
– สมัครผ่านไลน์ ที่ Line ID : bonn2210

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ (เสือหมอบ)

1. การแข่งขันใช้กฎกติกาต่างๆในข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากนี้จะใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
4. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนัก แข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
5. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
6. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
7. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
8. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
9. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปีปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด
10. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
11. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
12. การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด
13. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานภูเขา (เสือภูเขา)

1. การแข่งขันใช้กฎกติกาต่างๆในข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากนี้จะใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนัก แข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
4. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
5. วงล้อต้องเป็นขนาด 26-29 นิ้ว
6. สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่จำกัด
7. จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน) ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังไม่จำกัด
8. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
9. สามารถใช้โช๊คหน้าหรือตะเกียบได้
10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
11. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
12. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
13. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
14. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
15. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด
16. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
17. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
18. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
19. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

เส้นทางที่ใช้แข่งขัน
จุดเริ่มต้น: บริเวณหน้าที่ทำการ เศบาลสวนเขื่อน
เส้นชัย: จุดชมวิวบ้านนาแคม

จากจุดเริ่มต้นเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานโดยปล่อยเป็นรุ่น ห่างกันรุ่นละ 2 นาที

ติดต่อสอบถาม
http://thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1756063

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1756063