“Fresh Farm Fair 1st” ตลาดสดการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1

0
797
“Fresh Farm Fair 1st” ตลาดสดการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ชั้น 1

“Fresh Farm Fair 1st” ตลาดสดการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ชั้น 1

Fresh Farm Fair 1st” ตลาดสดการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 🥒🥬🥑🥦🥝

โดยร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🗓 วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563
📍 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ชั้น 1

📌 แจกฟรี! ทุกวัน ต้นไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัว เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

📌 พบกับตลาดสดสินค้าการเกษตร นานาชนิด ในราคาย่อมเยา มากกว่า 50 ร้านค้า ทุกวัน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

📌 24 พ.ย. 63 : Business Matching จัดคู่ธุรกิจสร้างโอกาสและสร้างรายได้ @พันธุ์ทิพย์ ฮอลล์ ชั้น 4 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

📌 28 พ.ย. 63 : Cowboy & Cowgirl Contest การประกวดแฟชั่นโชว์ ธีมคาวบอยและคาวเกิร์ล @ลานกิจกรรม ชั้น 1 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

“Fresh Farm Fair 1st” ตลาดสดการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ชั้น 1

แผนที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่