TU!! Solo Exhibition ที่ SEUA Café เชียงใหม่ 12 Feb 2022

0
483
งานแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีฉายานามว่า

งานแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีฉายานามว่า “TU!!” พบกันได้ที่ SEUA Café, เชียงใหม่ 12 Feb 2022 (opening 2 PM)

SEUA Present TU!! Solo Exhibition

🐅งานแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีฉายานามว่า “TU!!”🤡🤖
เชิญมาพบกับศิลปะในโลกแห่งอนาคตของตุ๊(TU!!) จากระยะเวลา 9 เดือนในการสร้างผลงานศิลปะ NFT ในโลกของ Cryptocurrency สู่จากจัดแสดง Exhibition แล้วมาพบกันได้ที่ SEUA Café, เชียงใหม่
มาพร้อมกับกิจกรรมของวัฒนธรรมฮิปฮอป นั่นคือ “บีบอย แบทเทิล”
🗓 12 Feb 2022 (opening 2 PM)
📍 @seuaco (Chiang Mai, 🇹🇭)

Chiang Mai Nightlife

The best things to do after dinner in Chiang Mai range from chilling out at riverside bars to clubbing. Live acts are also big in the Chiang Mai nightlife

– – – – – – – – – –

The art exhibition from the artist who’s called “TU!!”

With 9 months experience being into Cryptocurrency, now it’s time to make the new future of Art and NFT combined together showcasing physically, only at SEUA ,Chaing Mai.
Come with a true culture of “HIPHOP” that is “BREAKIN’ BATTLE”
– – – – – – – – – –
**การจัดงานเป็นไปตามมาตราการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส และตรวจ ATK ที่หน้างานอีกครั้งก่อนเข้างาน

แผนที่ร้าน SEUA

167/7 ถนน ซอย กองทราย ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000