2nd SC Mini Marathon 2018 : 2 ธันวาคม 2561

0
1583
งานวิ่ง พระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 2nd SC Mini Marathon 2018

งานวิ่ง พระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 2nd SC Mini Marathon 2018 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ พรอมเมนาดา

วิ่ง : 2nd SC Mini Marathon 2018
จัดวันที่ : 2 ธันวาคม 2561
สถานที่ : Promenada Chiang Mai
ระยะทาง : 10K , 5K
ราคา : 450 บาท , 350 บาท
เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2561

งานวิ่ง พระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

2nd SC Mini Marathon 2018
“8 Decades Sc with Nop Buri Srinakonping”

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครู และร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมฯนอกจากจะดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนของทางโรงเรียนแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์จากทางสมาคม อาทิ สภากาชาดไทย สมาคมศิษย์เก่าเจ็ดสถาบันฯลฯ ซึ่งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดทำโครงการพระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรายได้จากการจัดทำโครงการทางสมาคมฯได้นำไปสนับสนุนการจัดกิจกรรม อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้จากการจัดโครงการพระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1ที่ผ่านมาพบว่านักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนนักวิ่งมืออาชีพจากทั่วประเทศได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และจากการประเมินผลการจัดงานพบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดงานเป็นอย่างมากและต้องการให้มีการจัดทำโครงการ พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทางสมาคมฯจึงได้จัดโครงการ “พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่2” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่องาน 8 ทศวรรษพระหฤทัย เคียงคู่นพบุรีศรีนครพิงค์ ซึ่งบรรยากาศในการจัดงานเป็นแบบล้านนา ได้แก่ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาต่างๆ การแต่งกายแบบล้านนา การบริการอาหาร เครื่องดื่มแบบกาดหมั้วโบราณ เป็นต้น และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบรรยากาศความเป็นล้านนาให้กับนักวิ่งที่มาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เป็นสำคัญ

ถ้วยรางวัล*
1. ถ้วยรางวัล Over All จำนวน 4 ถ้วยรางวัลประกอบด้วย
ถ้วยรางวัล Over All เวลารวมประเภท Fun Run ชาย จำนวน 1 รางวัล
ถ้วยรางวัล Over All เวลารวมประเภท Fun Run หญิง จำนวน 1 รางวัล
ถ้วยรางวัล Over All เวลารวมประเภท Mini Marathon ชาย จำนวน 1 รางวัล
ถ้วยรางวัล Over All เวลารวมประเภท Mini Marathon หญิง จำนวน 1 รางวัล

2. ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 แต่ละประเภท
3. ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 แต่งกายแฟนซี
4. การนับรุ่นอายุ 2561 – ปี พ.ศ.เกิด

รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
กรอกรายละเอียดผู้สมัคร ตามแบบฟอร์ม
และโดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย
เลขที่บัญชี : 501-309863-6
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

🏃‍♀️🏃‍♀️ยกก๊วนชวนวิ่ง🏃🏼‍♂️🏃🏼‍♂️
ทีม/ชมรม ไหนที่มีนักวิ่ง
สมัครงานวิ่ง 2nd SC Mini Marathon 2018 มากที่สุด
อันดับที่ 1-3 รับถ้วยรางวัลไปเลย!!😆

🤭กติกาการแข่งขัน
– สามารถรวมได้ทุกระยะทาง
– ทีม/ชมรม จะยึดตามชื่อที่กรอกใบสมัคร
– ประกาศผลวันที่ 30 ตุลาคม 2561

เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2561 เวลา 00.01 น.

😊😊
วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2561 ลานพรอมเมนาดา เชียงใหม่

🏃‍♀️🏃‍♀️ยกก๊วนชวนวิ่ง🏃🏼‍♂️🏃🏼‍♂️
ทีม/ชมรม ไหนที่มีนักวิ่ง
สมัครงานวิ่ง 2nd SC Mini Marathon 2018 มากที่สุด
อันดับที่ 1-3 รับถ้วยรางวัลไปเลย!!😆

🤭กติกาการแข่งขัน
– สามารถรวมได้ทุกระยะทาง
– ทีม/ชมรม จะยึดตามชื่อที่กรอกใบสมัคร
– ประกาศผลวันที่ 30 ตุลาคม 2561

1km -350 บาท
5km -350 บาท
10km- 450 บาท

วันและเวลาในการรับเสื้อ
รับเสื้อที่ ลานพรอมเมนาดา เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 30 พฤจิกายน 2561 เวลา 10.00-18.00 น.
วันเสาร์ที่ 01 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น.

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2561 ลานพรอมเมนาดา เชียงใหม่

05.00 น. นักวิ่งถึงบริเวณงาน ลงทะเบียน และทำภารกิจตามอัธยาศัย
05.45 น. วอร์มอัพร่างกายคลายกล้ามเนื้อ
05.55 น Check In นักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
06.05 น Check In นักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม.
06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม.
06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Family Run ระยะทาง 1 กม.
07.30 น. พิธีมอบรางวัล/ของรางวัล สำหรับนักวิ่งที่ติดอันดับ
08.00 น. ประกาศผลนักวิ่งแฟนซี

หลายคนสงสัยว่า เหรียญ 5 ครั้งจะประกบกันยังไง
วันนี้แอดเลยทำภาพมาให้ดู
แอดขอฝาก SC ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ

หลายคนสงสัยว่า RACE PACK  แต่ละระยะมีอะไรบ้าง??? แอดขอตอบข้อสงสัยดังนี้ครับ

วันที่รับเบอร์วิ่ง(BIB)จะได้
– เสื้อ SC2
– เบอร์วิ่ง (BIB)
– เป้สะพาย
– บัตรส่วนลดจาก SF Cinema

ส่วนที่เหลือเราต้องทำกติกานะครับ

🤭กติกา
– เหรียญรางวัลจะได้รับต่อเมื่อเข้าสู่เส้นชัยเท่านั้น
– ริสแบนด์ จะได้ ณ จุดกลับตัว

เส้นทางการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 🥁🥁

😀
โดยเส้นทางดังกล่าว เบื้องต้นได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จากทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตลอดเส้นทางได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จิตอาสา อพปร เทศบาลตำบลท่าศาลา

😀
การวัดระยะเส้นทางได้วัดผ่านเว็บ onthegomap แต่ยังมิได้วัดเส้นทางจริง

ติดต่อสอบถาม
https://web.facebook.com/SCruning

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://ptasch.com/running/