Bangkok Airways ChiangRai Half Marathon 2019 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

0
1348
ChiangRai Half Marathon 2019

Bangkok Airways ChiangRai Half Marathon 2019 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย

ชื่อรายการ : Bangkok Airways ChiangRai Half Marathon 2019
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
สถานที่ : ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย
จุดเส้นชัย : ยังไม่ระบุ
ระยะทาง : ฮาล์ฟมาราธอน 21KM | มินิมาราธอน 10 KM | Fun Run 5 KM
ราคา : 700 บาท | 550 บาท | 500 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว
มีบริการรถรับส่ง วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 04.00 – 06.00 น. และ 08.00 – 11.00 น. จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายถึงสิงห์ปาร์ค เชียงราย

วิ่งวันที่ 15 กันยายน 2562
บริเวณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
พิกัด 19°55’13.1″N 99°48’50.2″E

ค่าสมัคร
ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 700 บาท ปล่อยตัว 05.00 น. คัทออฟ 4 ชม.
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ราคา 550 บาท ปล่อยตัว 06.00 น. คัทออฟ 2 ชม.
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา 500 บาท ปล่อยตัว 06.15 น. คัทออฟ 1 ชม.

⭕วันรับบิบ : วันเสาร์ 14 ก.ย. 2562 เวลา 10:00 – 18:00 น.
⭕สถานที่รับบิบ : สิงห์ปาร์ค เชียงราย https://goo.gl/maps/BEjEQCaksQE2

(วันรับบิ๊บ มีบริการรถรับส่ง จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ถึง สิงห์ปาร์ค เชียงราย (รถวิ่งวนทุก 1 ชม. หรือ รถจะออกเมื่อผู้โดยสารเต็มคัน)

⭕Agenda: Bangkok Airways ChiangRai Half Marathon 2019

04.00 น. – 06.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
05.00 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
05.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
07.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน
10.00 น. สิ้นสุดพิธีการ ”

⭕ระยะวิ่ง และค่าสมัคร :
> 21 กม. 700 บาท
> 10 กม. 550 บาท
> 5 กม. 500 บาท
*** (หลังจากกดปุ่มชำระเงินแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกกรณี) ***

⭕เริ่มรับสมัคร: 19 กุมภาพันธ์ 2562
⭕ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม 2562 (หรือผู้สมัครเต็ม)
⭕รายการของที่ได้รับในการสมัคร:
ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย
** รายการ Chiang Rai Half Marathon ไม่มีเสื้อฟินิชเชอร์

⭕ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง อายุต่ำกว่า 13 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
2. เปิดรับทุกสัญชาติ

⭕กำหนดเวลาตัดสิทธิ์
◦ ระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม. 05:00 – 09:00 น.)
◦ ระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 06:00 – 08:00 น.)
◦ ระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06:15 – 07:15 น.)

1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก
2. ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามกำหนดเวลาตัดสิทธิ์อย่างเคร่งครัด เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
3. ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 10 และ 21 กม.
4. ไม่ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 5 กม.

⭕ถ้วยรางวัล
ถ้วยรางวัล แบ่งชายและหญิง (ไม่มีแบ่งสัญชาติ)
ระยะ 21 กม./ 10 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 3 รางวัล และ หญิง 3 รางวัล)
ต่ำกว่า 18 ปี, 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
ระยะ 5 กม.
Overall (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)

⭕ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล และการมอบรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงาน และต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตน โดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตนบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต

***การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

⭕ความคุ้มครอง
นักวิ่งทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ สูงสุด 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท พิเศษ สำหรับนักวิ่งที่เดินทางมางานด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ รับความคุ้มครองพิเศษ ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ สูงสุด 200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

หมายเหตุ
(1) รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(2) หากเกิดอุบัติเหตุและต้องการติดต่อเคลม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-638-9333
(3) ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางคุ้มครองเฉพาะในวันงานวิ่งเท่านั้น
(4) ข้อยกเว้นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

⭕สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox: https://www.facebook.com/BangkokAirways.Run/
Line: teelakow
Tel: 0929798287
Mail: [email protected]

#สมัครออนไลน์ได้ที่
https://race.thai.run/BangkokAirwaysChiangRaiHalfMarathon2019
การรับ Bib เสื้อ
– วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 19.00 น. สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีบริการรถรับส่ง จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ถึง สิงห์ปาร์ค เชียงราย (รถวิ่งวนทุก 1 ชม. หรือ รถจะออกเมื่อผู้โดยสารเต็มคัน

ปอลิง จุดแจกน้ำทุก 2 กิโลเมตร

#เปิดรับสมัคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2562
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทร 092-9798287
https://www.facebook.com/BangkokAirways.Run/