Chiang Mai Crafts Fair 2020

0
877
เทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ “Chiang Mai Crafts Fair 2020” ครั้งที่ 4 ตอน ยังหายใจ๋ ศิลปหัตถกรรมยังอยู่ทุกลมหายใจ

เทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ “Chiang Mai Crafts Fair 2020” ครั้งที่ 4 ตอน ยังหายใจ๋ ศิลปหัตถกรรมยังอยู่ทุกลมหายใจ วันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

📣📣📣 กลับมาพบกันอีกครั้งกับ 📣📣📣
เทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่
“Chiang Mai Crafts Fair 2020” ครั้งที่ 4
ตอน ยังหายใจ๋ ศิลปหัตถกรรมยังอยู่ทุกลมหายใจ
.
วันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


.
ในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ปัญหาต่าง ๆ
มากระทบกับชีวิตและวิถีของ“คนเมือง” ทั้งโรคระบาด COVID-19,
ฝุ่นควัน pm2.5, มลพิษในเมือง, สภาพอากาศที่แปรปรวน
ถึงเวลาที่ต้องกลับมามองดู และรักษาลมหายใจให้แข็งแรง
สร้างความเข้มแข็ง กระตุ้นลมหายใจของงานช่าง
ที่ต้องการคนสืบทอด รักษาลมหายใจของเมืองเชียงใหม่
เพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่า เรายังสบายดีและมีแรง
.
ภายในงานประกอบไปด้วย
📌 กาดสล่า ออนเซลล์ : Kad Salha on sale
ร้านค้าจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง
งานหัตถกรรม และงานศิลปะจากช่างท้องถิ่น
.
📌 กึ๊ดแป๋งแต่งสร้าง : Creative Workshop
เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมเรียนรู้ได้ทดลอง
ปฏิบัติงานศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน งานเชิงช่างมรดกวัฒนธรรม
.
📌 ลมหายใจ๋คนเมือง : Breath of Native Crafts Exhibitions
นิทรรศการงานศิลปะพื้นบ้านล้านนา แสดงวิธีคิด ความเชื่อ
และการออกแบบของคนในอดีตที่ผสมผสานสุนทรียศาสตร์
ผ่านงานหัตถกรรม และรูปแบบศิลปะ เป็นข้าวของเครื่องใช้
.
📌 จุมสล่า มาม่วน : Celebration Event
พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก
UNESCO Creative City Network
และเฉลิมฉลองเชียงใหม่เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก
(Cultural Crafts City of Chiang Mai )
.
📌 ลู่เล่นลงข่วง : Local Expression เวทีวัฒนธรรม
กิจกรรมการแสดง การละเล่น และการเสวนาเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะพื้นบ้าน งานสร้างสรรค์
จากทุนทางวัฒนธรรมได้ออกสู่สาธารณะ
แล้วมาป่ะกั๋นเน่อเจ้าาาาาา😁
.

chiang mai art exhibition

Explore northern Thailand’s cultural offerings, with our guide to Chiang Mai’s ten unmissable contemporary art galleries. Chiang Mai has a flourishing arts scene across multiple genres, from craft to contemporary, sketches to sculptures, surrealism to street art.

We are pleased to welcome you to our 4th celebration of “Chiang Mai Crafts Fair” under the theme of “Yang Hai Jai” (still breathing), crafts and folk arts are still with us every breath.
.
Date: 2 – 8 December 2020
Time: 09.00 am – 04.00 pm
Location: The Lanna Traditional House Museum
(The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University)
.
The current global situations, for example, COVID-19 pandemic, PM2.5, air pollution, and climate change, have inevitably impacted on ways of life.
Now it’s time to raise our awareness and keep our breath healthy.
.
The breath of craftsmanship needs to be strengthened.
The indigenous skills need to be transmitted.
The breath of Chiang Mai also needs to be maintained to let people know that we always stay healthy and strong.
.
Our celebration includes:
📌 “Kad Salha On Sale”
The traditional market where you can find various kinds of cultural products, traditional foods, local crafts, and many artworks created by local artisans.
.
📌 “Creative Workshops”
The workshop activities provide an opportunity to learn how to make special local crafts and folk arts demonstrated by skillful artisans.
.
📌 “Breath of Native Crafts Exhibition”
The traditional Lanna exhibition displays handicraft materials with exceptional designs and special aesthetic patterns, the materials can reflect indigenous knowledge and beliefs of the ancestor of the Lanna people.
.
📌 “Celebration Events”
• The 3rd Anniversary Chiang Mai UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art
• The celebration for Chiang Mai as a “World Craft City” recognized by the World Craft Council
.
📌 “Local Expression”
The performances, recreations, and conversation space for crafts and folk arts specialists to share their knowledge and develop their skills with creativity
We can’t wait to meet you! 😁
#ChiangMaiCraftsFair2020
#ChiangMaiCityofCraftsandFolkArt
#ChaingMaiCreativeCity
#ChiangMai #Thailand

แผนที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา