CHIANGMAI KING’S CUP BIKE RACE 2018

0
1752
CHIANGMAI KING'S CUP BIKE RACE 2018

First Place ถ้วยรางวัลพระราชทานใบแรกของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ทรงมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศ ในระยะทาง 100 กิโลเมตร พร้อมชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศองคมนตรีสำหรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละรุ่น อนึ่งขอเชิญชวนผู้ที่รักในออกกำลังโดยการปั่นจักรยานระยะทาง 50 กิโลเมตร ได้มีส่วนร่วมในงานจักรยาน “ประวัติศาสตร์” ครั้งนี้ เนื่องในการจัดมหกรรมงานปั่นจักรยานกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน CHIANGMAI KING’S CUP BIKE RACE 2018 ปั่นเพื่อรวมพลังศรัทธาเทิดไท้องค์ราชัน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ณ ลานเนินนุ่ม สนามฝึกขี่ม้าชมรมนักขี่ม้า กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหาร ในวันงานเชิญชมการแสดงอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานโดยกองทหารม้า และ กระโดดร่มอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย:
จะนำไปเป็นทุนในการสร้างสถานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียต ร.๙ เนื้อที่ 70 ไร่ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

1. ผู้จัดงาน
1.1 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
1.2 จังหวัดเชียงใหม่
1.3 มูลนิธิวิถีไทย

——————————————————————————————

2.รับสมัครทุกประเภท จำนวน 2,000 คัน
A. ระยะทาง 100 ก.ม. ( เริ่มที่ ลานเนินนุ่ม กลับตัวที่ น้ำพุร้อนสันกำแพง )
B. ระยะทาง 50 ก.ม. ( เริ่มที่ ลานเนินนุ่ม ไปทางวงแหวนรอบ 2 )
( รับสมัครรถจักรยานทุกประเภทที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ และสมัครกิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัย )

——————————————————————————————

3.สิทธิประโยชน์
3.1 ผู้สมัครทั่วไป ราคา 750 บาท ทุกท่านจะได้รับ เสื้อจักรยานที่ระลึก KING’S CUP 2018, เหรียญที่ระลึก KING’S CUP 2018, ป้ายหมายเลขผู้สมัคร พร้อม chip จับเวลา (เฉพาะรุ่นแข่งข้น 100 ก.ม.), อาหารเช้า ณ จุดปล่อยตัว, อาหารกลางวัน, น้ำดื่มตลอดเส้นทาง, เครื่องดื่มเกลือแร่, ผลไม้ตามเส้นทางการปั่น, และจับฉลากชิงต้๋วเครื่องบิน Bangkok Airways และรางว้ลอื่นๆอีกมากมาย

3.2 ผู้สมัคร VIP ราคา 1500 บาท ทุกท่านจะได้รับ ถ้วยVIPที่ระลึก KING’S CUP 2018, เสื้อจักรยานที่ระลึก KING’S CUP 2018, เหรียญที่ระลึก KING’S CUP 2018, ป้ายหมายเลขผู้สมัคร พร้อม chip จับเวลา (เฉพาะรุ่นแข่งข้น 100 ก.ม.), อาหารเช้า ณ จุดปล่อยตัว, อาหารกลางวัน, น้ำดื่มตลอดเส้นทาง, เครื่องดื่มเกลือแร่, ผลไม้ตามเส้นทางการปั่น, และจับฉลากชิงต้๋วเครื่องบิน Bangkok Airways และรางว้ลอื่นๆอีกมากมาย

3.3 ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกได้ว่าจะปั่น 50 ก.ม. หรือ 100 ก.ม.

3.4 ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับประกันอุบัติเหตุภายในวันงาน

3.5 ผู้สมัครที่ไม่ได้มาร่วมในวันงานทางผู้จัดงานมีบริการจัดส่งเสื้อและเหรียญให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดเพิ่มเติม

***หมายเหตุ: ผู้สม้ครหลัง 31 ธันวาคม จะไม่ได้เสื้อตาม SIZE ที่ต้องการ.

4.รางวัลเกียรติยศ

4.1 ระยะทาง 100 ก.ม.:

– ชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

– นักปั่นชาย แต่ละรุ่นมีรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากองคมนตรี

– นักปั่นหญิง แต่ละรุ่นมีรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากองคมนตรี

4.2 ระยะทาง 50 ก.ม.:

– ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปั่นจักรยานถึงจุด Finish จะได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศ

——————————————————————————————

5. ประเภทรุ่นการแข่งขัน

5.1 เพศชาย:
1. อายุไม่เกิน 15 ปี
2. อายุไม่เกิน 18 ปี
3. ทั่วไปชาย
4. 30 ถึง 39 ปี
5. 40 ถึง 49 ปี
6. 50 ถึง 59 ปี
7. 60 ปีขึ้นไป

5.2 เพศหญิง:
1. อายุไม่เกิน 18 ปี
2. ทั่วไปหญิง
3. 35 ปีขึ้นไป

รวม 10 รุ่นการแข่งขัน ไม่รวมถ้วย Overall ซึ่งทุกรุ่นอายุมีสิทธิ์ได้หากทำเวลาได้น้อยที่สุดจากการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับรุ่นใดที่ทำเวลาดีที่สุดของรุ่นชาย/หญิง จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานเพียงอย่างเดียว

——————————————————————————————

6.ช่องทางการรับสมัคร
– http://www.thaimtb.com
– ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

——————————————————————————————

7.กำหนดการ

วันที่ 26 มกราคม 2561

13.00 – 20.00 น. – เปิดรับลงทะเบียนผู้สมัคร ณ ลานเนินนุ่ม สนามฝึกขี่ม้าชมรมนักขี่ม้า กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหาร

วันที่ 27 มกราคม 2561

05.00 – 06.30 น. – เปิดรับลงทะเบียนตกค้าง และ ร่วมรับประทานอาหารเช้า
06.30 – 07.00 น. – ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ สถานที่จัดงาน และกล่าวเปิดงาน
07.00 – 07.30 น. – ประธานปล่อยแถวจักรยาน
09.00 น. – นักปั่นทยอยเข้าเส้นชัย พร้อมรับเหรียญเกียรติยศ
10.00 น. – การแสดงกระโดดร่ม และขบวนทหารม้าอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์
11.00 น. – พิธีมอบรางวัล

——————————————————————————————

8. ประสงค์ต้องการที่พัก:
ติดต่อ [email protected]

——————————————————————————————

9. แผนที่เส้นทางประเภทแข่งขันและประเภทท่องเที่ยว
——————————————————————————————

10. หนังสือรับรองอนุญาตให้จัดการแข่งขันจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย

 

 

 

Event Route
  • AO: รุ่นทั่วไปชาย (open)
  • A1: เยาวชน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
  • A2: ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
  • A3: ชาย 30-39 ปี
  • A4: ชาย 40-49 ปี
  • A5: ชาย 50-59 ปี
  • A6: ชาย 60 ปีขึ้นไป
  • BO: รุ่นทั่วไปหญิง (open)
  • B1: เยาวชน หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี
  • B2: หญิง 35 ปีขึ้นไป
  • C: รุ่นท่องเที่ยว 50 กม.
  • VIP-C: รุ่นท่องเที่ยว 50 กม.
  • VIP-AO: รุ่นทั่วไปชาย (open)
  • VIP-A1: เยาวชน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
  • VIP-A2: ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
  • VIP-A3: ชาย 30-39 ปี
  • VIP-A4: ชาย 40-49 ปี
  • VIP-A5: ชาย 50-59 ปี
  • VIP-A6: ชาย 60 ปีขึ้นไป
  • VIP-BO: รุ่นทั่วไปหญิง (open)
  • VIP-B1: เยาวชน หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี
  • VIP-B2: หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • รอชำระเงิน
 • แจ้งยอดแล้ว/รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1679633