Dok Khamtai Run in Love 2019

0
1400
ดอกคำใต้ มินิมาราธอน

งานวิ่ง Dok Khamtai Run in Love 2019 “มนต์รักเมืองคนงาม ดอกคำใต้ มินิมาราธอน” วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชน บุคลากร ประชาชน ตลอดเจ้าหน้าที่เทศบาลดอกคำใต้ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

วิ่ง : Dok Khamtai Run in Love 2019
จัดวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ระยะทาง : 5K, 10K
ราคา : 350 บาท , 400 บาท
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจหลักเร็วๆนี้

หลักการและเหตุผล

“มนต์รักเมืองคนงาม ดอกคำใต้ มินิมาราธอน” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชน บุคลากร ประชาชน ตลอดเจ้าหน้าที่เทศบาลดอกคำใต้ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการสร้างเสริมสุข ภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการจัดหา รายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยซื้อรถกู้ชีพ

การแข่งขัน

การแข่งขัน
Mini Marathon
รุ่นอายุ
– ช/ญ ไม่มีแบ่งรุ่นอายุ 1-50 ท่านแรก จะได้รับถ้วยรางวัล
– อันดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

เงินรางวัล
– ลำดับที่ 1 2,000
– ลำดับที่ 2 1,500
– ลำดับที่ 3 1,000

Fun Run
รุ่นอายุ
– ช/ญ ไม่มีแบ่งรุ่นอายุ 1-20
– อันดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

การสมัคร

  •  รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
  •  กรอกรายละเอียดผู้สมัคร ตามแบบฟอร์ม
  • และโดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
    ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
    เลขที่บัญชี : 044-3-208453
    ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา
  •  หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เส้นทางปั่น

ของที่ระลึก

กำหนดการแข่งขันดอกคำใต้มินิมาราธอน

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา
09.00-18.00 น. รับเบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา
05.00 น. นักวิ่งถึงบริเวณงาน ลงทะเบียน และทำภารกิจตามอัธยาศัย
05.45 น. วอร์มอัพร่างกายคลายกล้ามเนื้อ
05.55 น Check In นักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
06.05 น Check In นักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม.
06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม.
06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Family Run ระยะทาง 1 กม.
07.30 น. พิธีมอบรางวัล/ของรางวัล สำหรับนักวิ่งที่ติดอันดับ

กติกาการแข่งขัน

กติกา
กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร
3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัย และผู้เข้าร่วมจะทำการวิ่งโดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง
4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
(ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
(ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
(ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
8. ภาพ ถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทาง พาณิชย์กติกาการแข่งขัน
ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
3. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
4. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
7. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน
9. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
10. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
11. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ ซึ่งมาจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน
13. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
14. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
16. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วย งานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
17. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ
18. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม
19. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน
20. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกติกาการสมัคร
ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัครออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข
1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ ในการเข้าร่วมได้
3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง
7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
8. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถ้าผู้ สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน
9. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วย งานราชการพร้อมรับรองสำเนา ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
10. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน
11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข

🏃🏃🏃ดอกคำใต้ มินิมาราธอน🏃🏃🏃
🗓🚩วันแข่งขัน : 10 กุมภาพันธ์ 2562🚩🚩

ขอเชิญพี่ๆนักวิ่งทั่วฟ้าเมืองไทย เข้าร่วมแข่งขัน ดอกคำใต้ มินิมาราธอน พร้อมชิงเงินรางวัล รวม 10,000 บาท
โดยการแข่งขันมีดังนี้

🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️Mini Marathon🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ แยกชายและหญิง

🏆- ลำดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

🏆- ลำดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา
พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

🏆- ลำดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้
พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

🏆- ลำดับที่ 4-50 จะได้รับถ้วยรางวัลจากเทศบาลเมืองดอกคำใต้

🏆 – ลำดับที่ 1-5 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับถ้วยรางวัลจากเทศบาลเมืองดอกคำใต้
.

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️Fun Run🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️ แยกชายและหญิง
🏆- ลำดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

🏆- ลำดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา

🏆- ลำดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้

🏆- ลำดับที่ 4-20 ไม่มีแบ่งรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลจากเทศบาลเมืองดอกคำใต้

🏃🏃🏃ดอกคำใต้ มินิมาราธอน🏃🏃🏃
🚩วันแข่งขัน : 10 กุมภาพันธ์ 2562🚩🚩

ดอกคำใต้ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยาและอยู่ใกล้กับตัวเมืองพะเยามากที่สุด อยู่ห่างตัวเมืองเพียง 11 กิโลเมตร ดอกคำใต้เป็นที่รู้จักกันในนามแม่หญิงงามดอกคำใต้ ซึ่งผู้หญิงในอำเภอดอกคำใต้นั้นมีความงดงามทั้งหน้าตาและกิริยา สมกับเป็นหญิงงามแห่งเมืองเหนือ ประวัติอำเภอดอกคำใต้ ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี

น้องจุ๊กจิ๊ก จิรัชยา สุขอินต๊ะ สาวงามเมืองดอกคำใต้ ผู้คว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 แวะมาทักทายพี่ๆนักวิ่ง พร้อมกับบอกว่า “งานนี้หนูไม่พลาดแน่นอน เราต้องมาเจอกันค่ะ ”

เส้นทางกาารแข่งขัน ดอกคำใต้มินิมาราธอน

เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2561
ช่องทางรับสมัคร : www.dokkhamtairun.com
.
.
สถานที่จัดงาน : สนามเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

** รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สบทบทุนซื้อรถกู้ชีพ

อย่าลืมติดตามเพจกันด้วยนะครับ
.
.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook : www.facebook.com/ngwkrunning/
Website : www.dokkhamtairun.com

ติดต่อสอบถาม
Inbox Facebook : ดอกคำใต้ มินิมาราธอน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dokkhamtairun.com

https://www.facebook.com/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99-483542258732892/