Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill – Chiang Mai

0
1098
Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill - Chiang Mai วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill – Chiang Mai วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 05.00 น. ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อรายการ : Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill – Chiang Mai
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 05.00 น.
สถานที่ : ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง : 21km | 10km | 5km
ค่าสมัคร : 800 THB | 500 THB | 400 THB

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทย จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี “Healthy Lifestyle Run 2019” ต่อเนื่องปีที่ 2 ขยายผลสู่ 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle โดยรายได้จากการสมัคร ทุกๆ การสมัคร 1 ท่าน ร่วมสมทบทุน 100 บาท มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้ในท้องถิ่น พร้อมฉลองวาระครบรอบ35 ปี กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรผู้นำด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Good Food / Good Health / Good Life / Good Society

📌📌 #อัพเดท #รวมลิ้งสมัครออนไลน์ #5สนามสุดท้าย กับงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill จัดต่อเนื่องปีที่ 2 และเนื่องในโอกาสพิเศษ ฉลองครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เดินหน้าสานต่อโครงการดีๆ จัดวิ่ง 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง มี Healthy Lifestyle และเพื่อนำรายได้มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้ในท้องถิ่น

#สำเร็จลุล่วงด้วยความประทับใจ ❤ ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวิ่งดีๆ 5 สนาม : นครสวรรค์ ระยอง ขอนแก่น นครปฐม และกรุงเทพฯ // ปีนี้ยังมีอีก 4 สนามสวยๆ ซึ่งมี #ระยะฮาล์ฟ Half 21K อีก 2 สนาม : สงขลา และเชียงใหม่ #มีรางวัลพิเศษเสื้อFinisher21K #LimitedEdition #สำหรับนักวิ่งทุกท่านที่วิ่งครบระยะ ผ่านทุกจุด Check Point และวิ่งเข้าเส้นชัย ภายในเวลา Cut Off 3.30 ชั่วโมง (Gun Time)

#ทุกสนามมีระยะมินิมาราธอน 10K และ FunRun5K

Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill - Chiang Mai วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

#ค่าสมัคร
🏃‍♂️ Half Marathon 21K : 800 baht (มีชิพจับเวลา)
🏃‍♂️ Mini Marathon 10K : 500 baht (มีชิพจับเวลา)
🏃‍♂️ Fun Run : 400 baht

#รายได้จากการสมัคร 🏃‍♂️ ทุกๆ 1 ท่าน ร่วมสมทบทุน 100 บาท มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่

Dutch Mill Healthy Lifestyle Run
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 9 จังหวัด 5 ภูมิภาค
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี
มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ
เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรง
2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระจายรายได้ในท้องถิ่น

สถานที่จัดงาน : มีทั้งหมด 9 สนาม ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่
1.วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 จ.นครปฐม
2.วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จ.นครสวรรค์
3.วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 จ.ระยอง
4.วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 จ.ขอนแก่น
5.วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ
6.วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 จ.สงขลา
7.วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 จ.นครราชสีมา
8.วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จ.อุดรธานี
9.วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 จ.เชียงใหม่
*************************************************************************

Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill - Chiang Mai วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill # เปิดตัวโครงการภาคเหนือ
กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

โดยรายได้จากการสมัครทุกๆ การสมัคร 1 ท่าน ร่วมสมทบทุน 100 บาท มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่

กำหนดการเเข่งขัน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
(ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่)
– เวลา 11.00-18.30 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
(ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่)
– เวลา 04.30 น. เริ่มงาน / พิธีกรเเนะนำการแข่งขัน
– เวลา 05.15 น. ปล่อยตัว 21.1KM (Cut Off 3.30 ชั่วโมง)
– เวลา 05.25 น. Warm up & Stretch (10 นาที)
– เวลา 05.35 น. เริ่มพิธีเปิดงานแข่งขันวิ่ง
– เวลา 05.45 น. ปล่อยตัว 10KM (Cut Off 2.30 ชั่วโมง)
– เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 5KM (Cut Off 2 ชั่วโมง)
– เวลา 07.15 น. มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน
– เวลา 09.30 น. จบการแข่งขัน
**หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ระยะการแข่งขัน : มี 3 ระยะ
# Half Marathon 21.1 KM cut off 3.30 ชัวโมง (มีระบบชิพจับเวลา)
ของที่ระลึกพิเศษ Limited Edition สำหรับนักวิ่งระยะ 21k ที่วิ่งครบระยะและจบภายในเวลา Cut off 3.30 ชั่วโมง
แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ
เพศชาย อายุ 15-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป
เพศหญิง อายุ 15-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป

# Mini Marathon 10 KM cut off 2.30 ชั่วโมง (มีระบบชิพจับเวลา)
แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ
เพศชาย อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป
เพศหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป

​รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
– ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน 21KM
ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ของที่ระลึก และรางวัลดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี
ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ และของที่ระลึกจากดัชมิลล์
– ประเภท มินิมาราธอน 10KM
ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ของที่ระลึก และรางวัลดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี
ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ และของที่ระลึกจากดัชมิลล์
***ผู้ชนะการเเข่งขันที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลกลุ่มอายุ***

# Fun Run 5 KM (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ) cut off 2.00 ชั่วโมง

แบบเสื้อสำหรับการเเข่งขัน
Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill - Chiang Mai วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
แบบเหรียญสำหรับการเเข่งขัน

Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill - Chiang Mai วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

 

Healthy Lifestyle Run 2019 By Dutch Mill - Chiang Mai วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

############################
📌📌📌 Register Now!! สนใจรีบสมัครด่วน

🏃‍♂️ #สนามสงขลา (Songkhla) 04.08.2019
#ปิดรับสมัคร 22 กรกฎาคม หรือปิดรับทันทีเมื่อเต็มจำนวน
📌กำหนดจัดงานวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สวนสองทะเล จ.สงขลา สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ 👇
https://www.rundidi.com/index.php… **ปิดรับสมัครออนไลน์

🏃‍♂️ #สนามโคราช (Korat) 18.08.2019
#ปิดรับสมัคร 5 สิงหาคม หรือปิดรับทันทีเมื่อเต็มจำนวน
📌กำหนดจัดงานวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ จ.นครราชสีมา สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ 👇
https://www.rundidi.com/index.php…

🏃‍♂️ #สนามอุดรธานี (Udon Thani) 03.11.2019
#ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม หรือปิดรับทันทีเมื่อเต็มจำนวน
📌กำหนดจัดงานวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ 👇
www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=view&id=52

🏃‍♂️ #สนามเชียงใหม่ (Chiang Mai) 15.12.2019
#ปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน หรือปิดรับทันทีเมื่อเต็มจำนวน
📌กำหนดจัดงานวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ สมัครได้ที่ลิ้งนี้ 👇
https://www.rundidi.com/index.php…

###########################

#หลังสมัครและโอนเงิน ให้แจ้งชำระเงินและแนบสลิปไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงินที่ลิ้งค์นี้ 👇
http://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=payment

#ตรวจเช็คข้อมูล Booking ID และสถานะการสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ 👇
http://www.rundidi.com

#HealthyLifestyleRunByDutchMill
#HealthyLifestyleRun
#DutchMill
#35YearAnniversary
#สร้างเสริมสุขภาพ
#การกุศล
#GoodFoodGoodHealthGoodLifeGoodSociety