Humanities CMU RUN 2018 : 23 กันยายน 2561

0
2031
HUMANITIES CMU RUN 2018 MINI MARATHON

HUMANITIES CMU RUN 2018
MINI MARATHON
จัดงานโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 05:00 – 10:00
จำกัดนักวิ่ง 2,500 คน (รวมกันทุกระยะวิ่ง)

การแบ่งรุ่น
Mini Marathon 10 km
Fun Run 3-4 km
VIP (เลือกเส้นทางวิ่ง Mini หรือ Fun Run ได้)

เส้นทางวิ่ง ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
link เส้นทางวิ่ง
https://www.facebook.com/humanitiesrun/posts/219086588822511

การแบ่งรุ่น แบ่งตามรุ่นอายุ แบ่งทุก 5 ปี

ชาย
1. ต่ำกว่า 20 ปี
2. 20 – 24 ปี
3. 25 – 29 ปี
4. 30 – 34 ปี
5. 35 – 39 ปี
6. 40 – 44 ปี
7. 45 – 49 ปี
8. 50 – 54 ปี
9. 55 – 59 ปี
10 .60 ปีขึ้นไป

หญิง
1. ต่ำกว่า 20 ปี
2. 20 – 24 ปี
3. 25 – 29 ปี
4. 30 – 34 ปี
5. 35 – 39 ปี
6. 40 – 44 ปี
7. 45 – 49 ปี
8. 50 – 54 ปี
9. 55 ปีขึ้นไป

รางวัล
1. เหรียญสำหรับผู้เข้าเส้นชัย สำหรับนักกีฬาทุกคน
2. เสื้อวิ่ง สำหรับผู้สมัครทุกคน
3. ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1 – 5 สำหรับทุกรุ่นอายุ
4. ถ้วยรางวัล อันดับ 1 Over all ชาย และ หญิง
5. ถ้วยรางวัล สำหรับผู้สมัครรุ่น VIP