KAZE & FOX Jamtrack 2018 14 กันยายน 2561

0
2237
KAZE & FOX Jamtrack 2018

ปั่น : KAZE & FOX Jamtrack 2018
จัดวันที่ : 14 กันยายน 2561
สถานที่ : ไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุดเส้นชัย : ยังไม่ระบุ
ระยะทาง : รอบละ 3 กม. จับเวลา 90 นาที
ราคา : ฟรี