Lanna Medieval Festival ~ เทศกาลยุคกลางล้านนา ~ with Silk Road Renaissance Festival

0
754
Lanna Medieval Festival ~ เทศกาลยุคกลางล้านนา ~ with Silk Road Renaissance Festival

Lanna Medieval Festival ~ เทศกาลยุคกลางล้านนา ~ with Silk Road Renaissance Festival 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

Lanna Medieval Festival

Exact location in Hang Dong to be announced.
10am-5pm, February 19 & 20 (Saturday & Sunday)
ENTRY FEES per day
~ Adults – 100b
~ Kids (age 6-12) – 40b
~ age 5 & under – free
!Come in costume* for 50% off your entrance fee!
RULES
This is a family-friendly event.
~ No real weapons. Real weapons or dangerous replicas will be peace-tied.
~ Costumes and attire must be family friendly and must not be offensive.
~ No animals without prior permission.
~ Please respect the privacy and property of the neighborhood. Please do not park on or block the road. Please dispose properly of trash & garbage.
PARKING
Parking is free and is available in lots on either side the festival location. Follow the posted signs.
VENDORS
If you are a vendor who wants to attend, or if you know a vendor who should attend, please check with us for info and space availability. All vendors must be in costume*!
*COSTUMES
Come in costume for 50% off your entrance fee!
Costumes are encouraged to represent a time period between the years 1200 A.D. and 1600 A.D. (Buddhist years 1750 to 2150). Festival themes are chiefly the Lanna Kingdom period and the European medieval and renaissance periods. But we encourage costume from this time period from any culture – this can be an opportunity to represent your own heritage history!
For the entrance discount, we will also accept other costumes commonly seen at renaissance festivals, such as viking, fantasy, or pirate.
EVENT PHOTOGRAPHY
By attending the festival, you are granting Lanna Medieval Festival (เทศกาลยุคกางล้านนา) and Silk Road Renaissance Faire permission to use your likeness, in the form of candid or posed event photos, in future promotional materials without compensation.
~

เทศกาลยุคกลางล้านนา

สถานที่จัดงาน อ.หางดง แต่จะประกาศสถานที่ๆแน่นอนในภายหลัง
วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00-17:00 น.
ค่าเข้าชมต่อวัน
~ ผู้ใหญ่ – 100 บาท
~ เด็ก (อายุ 6-12 ปี) – 40 บาท
~ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี – ฟรี
!ถ้าแต่งกายมาในชุดที่เข้ากับหัวข้อธีมงาน ลดราคาค่าเข้าชม 50 %
กฎ
นี่เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับครอบครัว
~ ไม่อนุญาตให้นำอาวุธจริงเข้ามา อาวุธจริงหรืออาวุธจำลองอันตรายจะถูกผูกมัดเพื่อไม่ให้ใช้การได้
~ ชุดหรือเครื่องแต่งกายทุกประเภทจะต้องสุภาพ เป็นมิตรต่อครอบครัว และไม่ล่อแหลม
~ ห้ามนำสัตว์เข้าไปในงานโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
~ กรุณาให้เกียรติคนในพื้นที่และทรัพย์สินของพื้นที่ใกล้เคียง กรุณาอย่าจอดรถขวางทางเดินหรือถนน กรุณาทิ้งขยะให้ถูกที่
ที่จอดรถ
ที่จอดรถฟรีและมีให้บริการตามสถานที่จัดงานเทศกาลทั้ง 2 ด้าน ตามป้ายที่ติดไว้
ผู้ขาย
หากคุณเป็นผู้จำหน่ายที่ต้องการเข้าร่วม หรือหากคุณรู้จักผู้จำหน่ายที่ควรเข้าร่วม โปรดตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมของพื้นที่กับเรา พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านต้องแต่งกายให้เข้ากับหัวข้อธีมงานเครื่องแต่งกาย
!ถ้าแต่งกายมาในชุดที่เข้ากับหัวข้อธีมงาน ลดราคาค่าเข้าชม 50 %
เครื่องแต่งกายสนับสนุนให้แสดงถึงช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ 1750 ถึง พ.ศ 2150
(ค.ศ1200 ถึง ค.ศ. 1600) ธีมหัวข้อ ของเทศกาลส่วนใหญ่เป็นช่วงอาณาจักรล้านนา ยุโรปสมัยกลาง และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของยุโรป แต่เราสนับสนุนให้แต่งกายในช่วงเวลานี้จากทุกวัฒนธรรม – นี่อาจเป็นโอกาสที่จะแสดงถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ของคุณเอง!
สำหรับส่วนลดค่าเข้าชม เรายังยอมรับเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไปในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เช่น ไวกิ้ง แฟนตาซี หรือโจรสลัด
ภาพถ่ายในงานเทศกาล
ในการเข้าร่วมงานเทศกาล ถือว่าคุณอนุญาตให้เทศกาลยุคกลางล้านนา (Lanna Medieval Festival) และ Silk Road Renaissance Faire ใช้รูปภาพใดก็ตามที่มีภาพของคุณ เพื่อส่งเสริมการโฆษณาในอนาคตโดยไม่มีค่าตอบแทน