Mae Moh Half Marathon – 4 สิงหาคม 2562

0
1525
Mae Moh Half Marathon วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

Mae Moh Half Marathon แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28  วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

ชื่อรายการ : Mae Moh Half Marathon
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
สถานที่ : โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
ระยะทาง : 11.5KM | 5KM | 1KM
ราคา : 400 บาท | 350 บาท | บริจาคตามศรัทธา

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ถือเป็นอีกหนึ่งสนามวิ่งประจำปี ที่รู้จักกันดีในฉายาเส้นทางเนินในตำนาน ที่ท้าทายทั้งเหล่านักวิ่งขาแรง และนักวิ่งหน้าใหม่ ให้มาร่วมวิ่งท่ามกลางธรรมบรรยากาศเย็นสบายในฤดูฝน ซึ่งในปีนี้จังหวัดลำปาง ร่วมกับ อ.แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
.

รายละเอียดการแข่งขัน
.
.
🏃‍♂ Half Marathon 21.1 km.
ประเภทกลุ่มอายุ (Age group) ค่าสมัคร 500 บาท
ประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป (Thai citizen Overall) ค่าสมัคร 700 บาท
ประเภทนานาชาติทั่วไป (International Overall) ค่าสมัคร 1,000 บาท
:: Bib+RFID , เสื้อวิ่ง , เหรียญที่ระลึก , กระเป๋า และผ้าบัฟ
.
.
🏃🏼‍♀ Mini Marathon 11.5 km.
ประเภทกลุ่มอายุ (Age group) ค่าสมัคร 400 บาท
:: Bib+RFID , เสื้อวิ่ง , เหรียญที่ระลึก และกระเป๋า

🏃🏻‍♂ Micro Marathon 5 km.
ประเภทประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร 350 บาท
:: Bib+RFID , เสื้อวิ่ง และเหรียญที่ระลึก

ประเภทนักเรียน นักศึกษา ค่าสมัคร 20 บาท
:: Bib

🏃🏻‍♀ เดินการกุศล 1 km.
บริจาคตามศรัทธา

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 | เวลา 09:00 – 20:00 น.

วันรับอุปกรณ์สำหรับนักวิ่ง

ณ หน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

———————————————————————————————————————-

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 | เวลา 04:00 – 09:00 น.

วันกิจกรรมงานวิ่ง

ณ หน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

04:00 น. :: เปิดรับฝากกระเป๋าของนักวิ่ง

05:30 น. :: ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ ฮาล์ฟมาราธอน

05:45 น. :: ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ มินิมาราธอน

06:00 น. :: ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ ไมโครมาราธอน

08.00 น. :: พิธีมอบรางวัล แก่นักวิ่ง

ติดต่อสอบถาม
https://www.facebook.com/Maemohhalfmarathon/

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/Maemohhalfmarathon/

แผนที่

ประเภท

:: ฮาล์ฟมาราธอน ::
– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำลอง) สำหรับผู้ชนะเลิศวิ่งฮาล์ฟมาราธอนประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไปชายและหญิง (Overall) ผู้ที่ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกันจะได้สิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทาน (ใบจริง)
– ถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะประเภทชาวไทยทั่วไปและประเภทนานาชาติ แต่ละประเภท ชาย 5 รางวัล และหญิง 5 รางวัล Cut off เวลา 4 ชั่วโมง
– ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละกลุ่มอายุ ได้แก่ ชาย ลำดับที่ 1-5 และหญิง ลำดับที่ 1-5 Cut off เวลา 4 ชั่วโมง
– เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน
.
:: มินิมาราธอน ::
– ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ Cut off เวลา 2 ชั่วโมง
– เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน
.
:: ไมโครมาราธอน ::
– ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ
.
:: รางวัลพิเศษ ::
– รางวัลเงินสดสำหรับสถานศึกษาภายในอำเภอแม่เมาะที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1-5
– รางวัลเงินสดสำหรับสถานศึกษาภายนอกอำเภอแม่เมาะที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1-5
– ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่อายุมากที่สุด ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
– ของที่ระลึกสำหรับนักวิ่งแต่งกายแฟนซี

#28thMaemohHalfMarathon #แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่28

กติกา

คุณสมบัติสมัคร

1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก

2. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยอันตรายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม

1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย

2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร

3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัย และผู้เข้าร่วมจะทำการวิ่งโดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง

4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:

(ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

(ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

(ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน

6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน

7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่าง ๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

8. ภาพ ถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทาง พาณิชย์

กติกาการแข่งขัน

การแข่งขันถือตามกฎของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (I.A.A.F) และการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคฯ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข

2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

3. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

4. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย

6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด

7. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน

8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน

9. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น

10. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น

11. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ ซึ่งมาจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน

13. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย

14. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน

15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

16. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วย งานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

17. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ

18. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม

19. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน

20. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัครออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข

1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ ในการเข้าร่วมได้

3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง

7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน

8. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถ้าผู้ สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน

9. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วย งานราชการพร้อมรับรองสำเนา ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

10. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข

การประท้วง

1. ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

2. ประท้วงได้ภายในเวลาหลังจากเข้าเส้นชัยไม่เกิน 30 นาที

3. ผู้มีสิทธิ์ประท้วงคือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น

4. ผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

การติดหมายเลขประจำตัว

ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทต้องติดหมายเลขประจำตัวที่บริเวณหน้าอก โดยนำบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับแผ่นหมายเลขประจำตัว วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 20.00 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา (หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เป็นสิ่งชี้บอกประเภท รุ่น อายุ ในการแข่งขัน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล ในกรณีแผ่นป้ายหมายเลขชำรุด สูญหาย หรือพับติด อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันกลุ่มใด)