Medical Book Days 18

0
210
Medical Book Days 18

Medical Book Days ครั้งที่ 18 วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Medical Book Days ครั้งที่ 18

วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

ณ.อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Medical Book Days ครั้งที่ 18
พบกับ ตำราทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หนังสือทั่วไปและสื่อเพื่อการศึกษา ราคาลดเฉพาะในงาน
+ การบรรยายที่น่าสนใจ และเวิร์คช็อป
28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566
8 โมงเช้า – 1 ทุ่ม (8.00 – 19.00 น.)
บริเวณชั้น 1, 2 อาคารเรียนรวม และ Skywalk
คณะแพทยศาสตร์ มช.

สื่อแห่งโลกจินตานาการเด็ก กิจกรรมเด็ก เชียงใหม่

เปิดโลกแห่งจินตนาการ กิจกรรมเด็ก สรรสร้าง สนุกสนาน ติดตามข่าวสารงานกิจกรรมเด็ก เชียงใหม่ ได้ที่นี่ ส่งเสริมเพิ่มจินตนาการให้น้องๆ และได้ออกกำลังกายไปในตัว พร้อมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นพบ “ตัวฉัน” ผ่านการ “เล่น” สื่อการแห่งโลกจินตนาการของเด็กต้อง at-chiangmai.com

สถานที่จัดงาน อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่