Original Night

0
146

Original Night on Tuesday 23 May 2023 Starting 20.00 at Chiangmai OriginaLive

Original Night

on Tuesday 23 May 2023 Starting 20.00

at Chiangmai OriginaLive

𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 ครั้งที่ 𝟒 มาแล้ว
อังคารที่ 𝟐𝟑 พฤษภาคม นี้
พบกับ
– 𝐖𝐚𝐤𝐞 𝐛𝐲 𝐖𝐨𝐨𝐟
– 𝐔𝐧𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐝 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐮𝐬
– 𝐬𝐫𝐰𝐤𝐬.
– 𝐆𝐨𝐥𝐟 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧
ติดต่อซื้อบัตรได้แล้ว ณ บัดนี้
𝟐𝟎𝟎 บาท ไทย เช่นเคย
Original Night #4
This Tuesday, 𝟐𝟑 May meet with
– 𝐖𝐚𝐤𝐞 𝐛𝐲 𝐖𝐨𝐨𝐟
– 𝐔𝐧𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐝 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐮𝐬
– 𝐬𝐫𝐰𝐤𝐬.
– 𝐆𝐨𝐥𝐟 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧

The Location : Chiangmai OriginaLive