Payap University International Mini Marathon 2019

0
1544
เดิน วิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ

งานวิ่ง“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” 2562 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิ่ง : Payap University International Mini Marathon 2019
จัดวันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ
ระยะทาง : 21K , 10.2K , 3.6K
ราคา : 700 บาท , 400 บาท , 300 บาท

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” 2562
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป
สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพายัพ และสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล
เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายร่วมกันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี

ฟันรัน (3.6 KM)

341 / 500 จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว | 300.- บาท

ประเภทการแข่งขัน
ประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง (ไม่จำกัดรุ่นอายุ)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
-เสื้อ -เหรียญ -Bib

มินิมาราธอน (10.2 KM)

457 / 1000 จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว | 400.- บาท

ประเภทการแข่งขัน
ศิษย์เก่า ชาย/หญิง
ศิษย์ปัจจุบัน ชาย/หญิง
บุคลากร ชาย/หญิง
ประชาชนทั่วไปแข่งขันตามกลุ่มอายุ ชาย/หญิง

ชาย หญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
รุ่นอายุ 16 – 19 ปี รุ่นอายุ 16 – 19 ปี
รุ่นอายุ 20 – 24 ปี รุ่นอายุ 20 – 29 ปี
รุ่นอายุ 25 – 29 ปี รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
รุ่นอายุ 30 – 34 ปี รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
รุ่นอายุ 35 – 39 ปี รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
รุ่นอายุ 45 – 49 ปี
รุ่นอายุ 50 – 54 ปี
รุ่นอายุ 55 – 59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ศิษย์เก่าชาย ศิษย์เก่าหญิง
บุคลากรชาย บุคลากรหญิง
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

-เสื้อ -เหรียญ -Bib
รางวัลถ้วย OVERALL ชาย – หญิง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ชนะอันดับ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท ทั้งชายและหญิง รับถ้วยเกียรติยศจากคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ชนะอันดับ 1 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท ทั้งชาย – หญิง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500.- บาท

ฮาล์ฟมาราธอน (Cut off 08:15 น. (3.30 ชั่วโมง)) (21.2 KM)

128 / 500 จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว | 700.- บาท

ประเภทการแข่งขัน

ประชาชนทั่วไปแข่งขันตามกลุ่มอายุ ชาย/หญิง

ชาย หญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
รุ่นอายุ 16 – 19 ปี รุ่นอายุ 16 – 19 ปี
รุ่นอายุ 20 – 24 ปี รุ่นอายุ 20 – 29 ปี
รุ่นอายุ 25 – 29 ปี รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
รุ่นอายุ 30 – 34 ปี รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
รุ่นอายุ 35 – 39 ปี รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป
รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
รุ่นอายุ 45 – 49 ปี
รุ่นอายุ 50 – 54 ปี
รุ่นอายุ 55 – 59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

-เสื้อ

-เหรียญ

ฮาล์ฟมาราธอน 21.2 กิโลเมตร

มินิมาราธอน 10.2 กิโลเมตร

ฟันรัน 3.6 กิโลเมตร

-Bib

รางวัลถ้วย OVERALL ชาย – หญิง รับถ้วยเกียรติยศจากกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพพร้อมเงินรางวัล 2,000.- บาท (จะไม่ได้รับรางวัลในรุ่นกลุ่มอายุ
ผู้ชนะอันดับ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท ทั้งชายและหญิง รับถ้วยเกียรติยศ
ผู้ชนะอันดับ 1 ทุกกลุ่มอายุ ทั้งชาย – หญิง ได้รับเงินรางวัล 800 บาท
เสื้อ FINISHER สำหรับนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย 100 คนแรก (ชาย 50 หญิง 50)

เดิน วิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

09.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ Bib การแข่งขัน ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยแสดงบัตรประชาชนผู้รับทุกคน (กรณีรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของนักวิ่งพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้รับแทนร่วมกัน)
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

04.00 น. นักวิ่งถึงบริเวณงาน อบอุ่นร่างกาย
04.30 น. เช็คพอย์ทนักวิ่ง ฮาล์ฟ มาราธอน
04.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21.2 กม.
05.00 น. วอร์มร่างกายคลายกล้ามเนื้อ
05.20 น. เช็คพอยท์นักวิ่ง มินิ มาราธอน และ นักวิ่งฟันรัน
05.30 น. พิธีเปิด
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิ มาราธอน ระยะทาง 10.2 กม.
05.50 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะทาง 3.6 กม.
06.00 น. ปล่อยตัวเดินการกุศล ระยะทาง 1.19 กม.
08.00 น. ประกาศผลและมอบถ้วยรางวัล
09.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ช่องทางการชำระเงิน
ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB)
เลขบัญชี 405-028240-2
ชื่อบัญชี มพย. (โครงการเดินวิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

การแจ้งชำระเงิน

เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินโดยอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
ตรวจสอบการอนุมัติหลังจากชำระเงินใน 1 – 2 วัน
เมื่อสถานะการชำระเงินเป็น “ชำระเงินเรียบร้อย” แล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันที่มารับเสื้อและ bib

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาสากลของ I.A.A.F และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

2. ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องสมัครให้ตรงกับอายุตามประเภท (พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ. เกิด)

การประท้วง

1. ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

2. ประท้วงได้ภายในเวลาหลังจากเข้าเส้นชัยไม่เกิน 30 นาที

3. ผู้มีสิทธิประท้วงคือผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น

4. ผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันเป็นจำนวน 1,000.-บาท

5. หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้

ควบคุมเทคนิคการแข่งขัน

คณะกรรมการดำเนินงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2562

การบริการและการอำนวยความสะดวก

1. บริการรับฝากของ ณ บริเวณอาคารสายธารธรรม แยกตามประเภทการวิ่ง Half Marathon / Mini Marathon/Fun Run

2. บริการน้ำดื่ม ณ บริเวณ จุด Start / Finish และตลอดเส้นทางการแข่งขัน

3. บริการ Spray สำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อทุกจุดของการวิ่ง Half Marathon / Mini Marathon

4. บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง

5. บริการทางการแพทย์ มีรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว พร้อมพยาบาล ณ จุด Start / Finish และตลอดเส้นทางการแข่งขัน Half Marathon/Mini Marathon

6. บริการอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางแยก/ทางร่วม

7. บริการที่พัก และจุดกางเต้นท์ สำหรับคืนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพายัพ (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้มาร่วมการแข่งขันที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่อยู่ห่างไกล)

📲ลงทะเบียนออนไลน์ https://run.payap.ac.th ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 เท่านั้น
🚶‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🚶‍♀️🕺 มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PAYAP UNIVERSITY INTERNATIONAL MINI-MARATHON 2019, THE COMPETITION TO WIN HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN TROPHY ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพายัพ และสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีร่วมกัน รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ทาง https://run.payap.ac.th สำหรับประเภทการแข่งขันในปีนี้ประกอบด้วย
– International Mini-Marathon ระยะทาง ๑๐.๒ กิโลเมตร (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 400 บาท
– Half-Marathon ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร 700 บาท และ
– Fun Run ระยะทาง ๓.๖ กิโลเมตร 300 บาท
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๕๑๔๗๘ ต่อ ๓๒๑

PAYAP UNIVERSITY INTERNATIONAL MINI-MARATHON 2019, THE COMPETITION TO WIN HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN TROPHY
Payap University is holding an annual mini-marathon on Sunday, February 3, 2019 at 4:00 A.M. The event will take place at the Queen Sirikit 84th Anniversary Athletic Field, Mae Keow campus, Payap University, Chiang Mai. The proceeds from the event will go to support Payap University’s sports activities, athletic field maintenance, and to public charity organizations.
📲Online registration will be available untill January 15, 2019 at https://run.payap.ac.th There are 3 categories for this year’s run;
– a 10.2 km. International Mini-Marathon (to win the trophy from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn) 400 B.,
– a 21 km. Half- Marathon 700 B., and
– a 3.6 km. Fun Run 300 B.
Please contact 053-851478 ext. 321 for more information.

ติดต่อสอบถาม
Inbox Facebook : เดิน วิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://run.payap.ac.th/?fbclid=IwAR2HuRKJ-WUJow1BuvzyWAwcOzTOaHqHLwN9jrQd5pAX9I0SzOFNQcIM9oY