Pea เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9)

0
1328
Pea เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Pea เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อรายการ : Pea เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9)
จัดวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระยะทาง : มินิมาราธอน 10 KM | 3 KM(ไม่มีการแข่งขัน)
ราคา : 350 บาท

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 9
ชิงถ้วยรางวัล ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค *** ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิากยน 2562 เวลา 06.00 น.
ณ การไฟฟ้าส่วนเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียวใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ระยะทาง 10 กม.
1. ประเภทยุคคลทั่วไป (ชาย 7 กลุ่มอายุ / หญิง 6 กลุ่มอายุ / แฟนซี 1กลุ่ม)
ชาย – ไม่เกิน 19 ปี
– 20-29 ปี
– 30-39 ปี
– 40-49 ปี
– 50-59 ปี
– 60-69 ปี
– 70 ปีขึ้นไป
หญิง – ไม่เกิน 19 ปี
– 20-29 ปี
– 30-39 ปี
– 40-49 ปี
– 50-59 ปี
– 60 ปีขึ้นไป
แฟนซี (ไม่แบ่ง ชาย-หญิง)

2. ประเภทพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3 กลุ่ม ( ชาย 2 กลุ่ม *ไม่เกิน 40 ปี *41 ปีขึ้นไป/ หญิง 1 กลุ่ม)
3. ผู้ชนะการโอเวอร์ออลชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลจาก ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ไม่ได้รับในกลุ่มอายุอีก) จะได้รับเงินรางวัลคนละ 2,000 บาท
4. ผู้ชนะอันดับที่ 1-10 ทุกกลุ่มจะได้รับถ้วยรางวัล ยกเว้น กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไปชาย, อายุ 60 ปีขึ้นไปหญิง ผู้ชนะอันดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
5. ผู้ชนะที่ 1-3 ทุกกลุ่มอายุจะได้รับเงินรางวัล 500,400,300 บาท ตามลำดับ ยกเว้น ประเภทพนักงาน กฟภ.
6. ถ้วยรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้แต่งกายแฟนซีทุกคน
7. เหรียญรางวัลที่ระลึกทุกคนที่เข้าเส้นชัย (เหรียญทองชาย 100 หญิง 100) จากนั้นเป็นเหรียญเงิน

ระยะทาง 3 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)
– ไม่จำกัดเพศ-อายุ , – เหรียญรางวัลที่ระลึกทุกคนที่เข้าเส้นชัย (เหรียญทองแดง)

ค่าสมัคร ราคา 350 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึกทุกคน

รับจำนวน 1,500 คน
จับสลากบัตนลุ้นรางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมาย

เสื้อ

Pea เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เส้นทางวิ่งและจุดบริการน้ำดื่ม

Pea เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เหรียญ

Pea เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Pea เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ถ้วยรางวัล

Pea เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Pea เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน (บ้านเด่น) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

=== แจ้งข่าวการจัดการจัดงานแข่งขัน PEA เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 9) ===
.
วันแข่งขัน 3 พฤศจิกายน 2562
.
สถานที่จัดการแข่งขัน: สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
พิกัด 18.773527, 99.006839
.
กำหนดเปิดรับสมัคร 1 ก.ค. – 15 ส.ค. 62 หรือเมื่อชำระค่าสมัครครบ 1,500 ราย
.
* ไม่มีการรับสมัครหน้างาน *
.
=== URL แบบฟอร์ม งานเดิน-วิ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 ประเภท “บุคคลทั่วไป” ===
http://bit.ly/2yJdPKS
.
=== URL แบบฟอร์ม งานเดิน-ริ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) มินิมาราธอน ครั้งที 9 ประเภท “พนักงาน กฟภ.” ===
http://bit.ly/31stydV
.
=== ตรวจสอบรายชื่อ (URL เดียวกัน แยก sheet สำหรับผู้สมัครบุคคลทั่วไปและพนักงาน กฟภ.) ===
http://bit.ly/2KmUeqL
.
ค่าสมัคร
350 บาท/ราย (มีเสื้อที่ระลึก)
.
***ผู้สมัครทุกท่านที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก ตามรายละเอียดการสมัครที่ระบุไว้***
.
สำหรับข้อมูลอื่นๆ เช่น แบบเสื้อ/เหรียญ ประเภทการสมัคร สิทธิประโยชน์และรางวัล ฯลฯ จะแจ้งให้ทราบภายในเร็วๆ นี้ค่ะ
.
หมายเหตุ
update 13 พ.ค. 62 (ประเภทการสมัคร สิทธิประโยชน์และรางวัล)
update 29 พ.ค. 62 (แบบเสื้อที่ระลึก)
update 23 มิ.ย. 62 (เส้นทางวิ่งและจุดบริการน้ำดื่ม)
update 25 มิ.ย. 62 (แบบเหรียญและถ้วยรางวัล)

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 เวลา 05:00 – 08:00
pin
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 ภาคเหนือ ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย

สมัครได้ที่
https://www.facebook.com/PeaN1MiniMarathon/

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/PeaN1MiniMarathon/