Suthep Run For Life Minimarathon 2020

0
1146
งานวิ่ง Suthep Run For Life Minimarathon 2020 วันอาทิตย์​ที่​ 27 ธันวาคม​ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิ่ง Suthep Run For Life Minimarathon 2020 วันอาทิตย์​ที่​ 27 ธันวาคม​ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่องาน : Suthep Run For Life Minimarathon 2020
จัดวันที่ : วันอาทิตย์​ที่​ 27 ธันวาคม​ 2563
สถานที่ : ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง : 5KM | 10KM | VIP
ค่าสมัคร : 350บาท | 450บาท | 900บาท
เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครแล้ว 10 พฤศจิกายน 2563 – 15 ธันวาคม 2563

Suthep Run For Life Minimarathon 2020

วัตถุประสงค์เพื่อ
1. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ
2. สบทบทุนกองทุนช่วยเหลือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายวันตามโครงการ ผู้ประสบภัยจากการทำงานทั้งในและนอกเวลาราชการ


🚩 จัดงานวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
🚩 จุดปล่อยตัว และจุดเข้าเส้นชัย สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


📌 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ FUN RUN 5k และ ระยะ MINIMARATHON 10k
🏃‍♀️ ระยะ FUN RUN 5k ชายและหญิง นักวิ่งจะได้รับเสื้อ เหรียญที่ระลึก
🏃 รุ่นการแข่งขันระยะ MINIMARATHON 10k ชายและหญิง นักวิ่งจะได้รับเสื้อ เหรียญที่ระลึก และถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1-5 ของแต่ละรุ่น โดยแยกรุ่นและช่วงอายุ ชาย หญิง รายละเอียดดังนี้
– รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 16 – 20 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 21 – 25 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 26 – 30 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 31 – 35 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 36 – 40 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 41 – 45 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 46 – 50 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 51 – 55 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 56 – 60 ปี ชาย/หญิง
– รุ่น อายุ 61 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง
🏆ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย/หญิง อย่างละ 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละรุ่นอายุ 1 – 5
-ราคาบัตร ระยะ FUNRUN ราคา 350 บาท
-ราคาบัตร ระยะ MINIMARATHON ราคา 450 บาท
-ราคาบัตรวีไอพี ราคา 999 บาท

📌
🚩ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 521–0–80048–2
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสุเทพ run for life โดย ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
🎭 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลตำบลสุเทพ โทร. 062-6798950
FB : https://www.facebook.com/sutheprunforlife/

เปิดรับสมัคร (แบบ Online) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 – 15 ธันวาคม 2563

💻 https://forms.gle/WJYSBbyp6mx2VLG97
ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/2JLuBSs

สนใจงานวิ่งอื่นๆ

>>>งานวิ่งภาคเหนือ  >>>งานวิ่ง ธันวาคม 2563

แผนที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่