Thailand Cycling Tour Challenge : Chiang rai Race

0
1876

มหกรรมการแข่งขันจักรยาน Thailand Cycling Tour Challenge ถูกจัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) เปิดประสบการณ์เส้นทางปั่นจักรยานสุดท้าทายในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พร้อมให้คุณประลองความแข็งแกร่งและท้าทายความสามารถของคุณ!

สนามที่สอง เส้นทางจังหวัดเชียงราย จัดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
ระยะทาง 120 กิโลเมตร และระยะทาง 69 กิโลเมตร

วันที่รับสมัคร :
เปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 10 – 30 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม
ช่องทางการสมัคร : Gotorace.com , ThaiMTB.com
จำนวน : 1,000 คน
ค่าสมัคร : 900 บาททุกคลาส

จุด Start / Finish ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค
การแข่งขันจักรยานประเภท
• จักรยานเสือหมอบ Road Bike
• จักรยานเสือภูเขา Mountain Bike (หน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.95 นิ้ว) *เฉพาะเส้นทางปั่นระยะใกล้

Class A : ประเภทนักปั่นชาย ระยะไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ระยะทาง 120 กิโลเมตร
A1 : รุ่น Open ชาย
A2 : รุ่นเยาวชนชาย ไม่เกิน 18 ปี
A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป
Class B : ประเภทนักปั่นหญิง ระยะไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
แบ่งออกเป็น 1 รุ่น ระยะทาง 120 กิโลเมตร
B1 : รุ่น Open หญิง

Class C : ประเภทนักปั่นชาย ระยะใกล้ ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike) และเสือภูเขา(Mountain Bike)
แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ระยะทาง 69 กิโลเมตร
C1: รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
C2 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
C7 : รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
C8 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
C12 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)

Class D : ประเภทนักปั่นหญิง ระยะใกล้ ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike) และเสือภูเขา(Mountain Bike)
แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ระยะทาง 69 กิโลเมตร
D1 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
D2 : รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
D3 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
D4 : รุ่นเยาวชนหญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)

สิ่งที่จะได้รับ
BIB ที่ใช้ในการแข่งขันพร้อม Chip จับเวลา
เสื้อ Jersey ของที่ระลึกประจำการแข่งขัน
เหรียญรางวัล
ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ 5 อันดับ
• ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
• อาหารและเครื่องดื่มในบริเวณงาน
• น้ำดื่มประจำจุดระหว่างเส้นทางปั่น
** เงินค่าสมัครทุกๆ 100 บาท ร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อซื้อจักรยานให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาในพื้นที่

กำหนดการวันรับอุปกรณ์การปั่น Expo day
นักปั่นสามารถมารับอุปกรณ์การปั่นได้ใน วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค บริเวณบ้านแดง
วันที่ 16 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น.
วันที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00-06.30 น.

กฎกติกาการแข่งขัน
1. รถจักรยานประเภทเสือหมอบ(Road Bike) ขนาดล้อ 700 C เท่านั้น ไม่อนุญาตรถไทม์ไทรอัล
2. รถจักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) หน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.95 นิ้ว
3. การแข่งขันจะยึดกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับระเบียบการแข่งขัน Thailand Cycling Tour Challenge ฉบับนี้
4. ผู้เข้าร่วมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานและรัดสายรัดให้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องใช้จักรยานที่มีสภาพสมบูรณ์ มีระบบห้ามล้อ สามารถใช้งานได้ 100%
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีป้ายหมายเลขติดอยู่ที่ตัว (ด้านหลัง) และหลักอาน
7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดระบบจับเวลาไว้ที่จักรยาน
8. ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โร่บาร์ลงการแข่งขัน
9. ไม่อนุญาติให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างรุ่นการแข่งขันปั่น Draft กันในระหว่างการแข่งขัน
10. ไม่อนุญาติให้ Draft รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
11. ไม่อนุญาติให้ทีมเซอร์วิส รถเซอร์วิสทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เข้าร่วมอยู่ในขบวน แต่สามารถเข้าเซอร์วิสได้ในจุดบริการที่ทางผู้จัด จัดให้เท่านั้น (Neutralization Zone) หากฝ่าฝืนทางกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
12. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องผ่านจุด Check Point ตามที่กำหนด
13. ทีมผู้จัดมีรถเซอร์วิส คอยนำผู้เข้าร่วมแข่งขันขึ้นรถในกรณีที่ปั่นไม่ไหวและจะนำมาลงที่เส้นชัยเท่านั้น
14. ป้ายหมายเลขจะติดอยู่ที่หลังซ้ายขวา และ หลักอานเท่านั้น
15. ป้ายหมายเลขที่หลังจะใช้สำหรับรับถ้วยที่ระลึกและเหรียญรางวัล
16. เส้นทางระหว่างที่ขบวนจักรยานผ่านจะมีการอำนวยการจราจรให้ตลอดเส้นทาง แต่ไม่ได้ปิด 100% ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปั่นด้วยความระมัดระวัง
17. ทางผู้จัดจะมีใบ Safety Check กรอกข้อมูลส่วนตัว และแปะไว้บนท่อบน (Top Tube) ของจักรยานเท่านั้น มีไว้เพื่อกรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันหมดสติ และทีมเข้าช่วยเหลือจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
18. การตัดสินจะตัดสินจากภาพถ่าย, วีดีโอ และระบบการจับเวลา
19. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่มีท่าทางหรือกริยาที่จะทำร้าย ผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน ถ้ากรรมการมีดุลพินิจว่าจงใจหรือทำร้ายผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะตัดสิทธิ์ทันที
20. หากมีการประท้วงผลการแข่งขัน กรรมการจะให้ตัดสินผลการแข่งขันจากภาพถ่าย และการวัดผลจากระบบจับเวลา พร้อมกรรมการบุคคล เป็นการตัดสินชี้ขาด โดยก่อนประท้วงต้องวางเงินมัดจำการประท้วง 1,000 บาท หากการประท้วงมีผลจะนำเงินมัดจำคืน
21. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อจักรยานของทางผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในทุกกรณี
22. ผู้จัดการแข่งขัน ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) รองรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ลงทะเบียนตามกติกาของผู้จัดงานฯ
23. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด