Wellness -Long Stay Property Tourism and Management

0
802
Wellness -Long Stay Property Tourism and Management” ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

Wellness -Long Stay Property Tourism and Management” ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

การพลิกโฉมใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และพำนักระยะยาว ของภาคเหนือ
เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อที่ตรงกระแสปัจจุบัน “Wellness -Long Stay Property Tourism and Management” ที่จะชี้โอกาสทางธุรกิจใหม่ในการรองรับนักท่องเที่ยวใส่ใจสุขภาพ และต้องการพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

โดย ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม และ ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อ “Digital Tourism การท่องเที่ยวยุคใหม่ สไตล์ Online Traveler” โดย ดร.กรวรรณ สังขกร รองผู้อำนวยการสถาบันสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหัวข้อกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในระบบออนไลน์ด้วยระบบ Digital CRM โดย คุณพิสิฐ เหลี่ยมมุกดา จาก

สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 150 ท่านเท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่
หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ โทร 085-0333335 หรือ 065-3235459